Pagina's uit het veld

Op deze pagina geven we een overzicht van sites die over de gemeente gaan. We hebben sites geselecteerd met gebiedsgerichte activiteiten of gebiedsgerichte informatie. Commerciële organisaties nemen we op als ze duidelijk ‘met het gebied interacteren’ en publieksgericht zijn.

Zuster Jansen is als particuliere thuiszorg organisatie gespecialiseerd in landelijke 24-uurs zorg.

Zorgzaam Soest is een initiatief van de gemeente Soest en organisaties in Soest en Soesterberg. Dit online platform bestaat uit een website voor inwoners en een besloten online community voor professionals en vrijwilligers. Zorgzaam Soest gaat over zorg, welzijn en samenleven.

We bieden onze bewoners een betaalbare, veilige en toegankelijke woning waar ze zelfstandig kunnen wonen. Onze ambitie is iedereen een fijn thuis te geven met ruimte voor contact en ontmoeting in een zorgzame buurt. Door persoonlijke aandacht en samenwerking in een lokaal zorg- en dienstennetwerk dragen we bij dat mensen op zichzelf kunnen blijven wonen. Ook als ze meer zorg nodig hebben.

Het winkelgebied Van Weedestraat is veel groter dan de naam doet vermoeden. In het hele gebied vanaf het spoor aan de Steenhoffstraat tot aan de rotonde van de Burgemeester Grothestraat, met een aantal aangrenzende straten zoals de Lindenlaan en de F.C Kuyperstraat, vind je mooie winkels, gezellige horecagelegenheden en bijzondere ondernemingen.

WELZIN is er voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en voor mensen die iets voor anderen of hun eigen buurt willen doen. Wij streven er naar dat iedere inwoner van Eemland, van jong tot oud, op zijn eigen manier, deel kan nemen aan onze samenleving. Soms met hulp van anderen, dichtbij en zoveel mogelijk op eigen kracht.

Maak kennis met het waterschap en lees meer over het gebied waarin we ons werk doen. Het ligt tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren. Samen met inwoners, ondernemers en partners zorgen we ervoor dat ons gebied veilig en leefbaar blijft.

De Waterinkschool is een christelijke, kleurrijke, (meer)talige en vernieuwende school waar ieder kind gezien en gehoord wordt en volop ontwikkelingskansen krijgt.

De Warmbloed Paardenfokvereniging Eemland is één van de oudste men- en rijverenigingen van Nederland met ruim 130 leden. Het doel van de WPE is de recreatieve paardensport op een competitieve, maar vooral gezellige wijze te beoefenen. Ook wil de WPE de belangen van de paardenbezitter in Soest behartigen, door een goed, positief en regelmatig contact te onderhouden met de Gemeente Soest over de ruiter- en menpaden.

Wij laten wandelaars optimaal genieten en behartigen hun belangen. Samen met wandelaanbieders en partners faciliteren wij hen met producten, diensten en kennis.

Vluchtelingen die in de gemeente Soest komen wonen, worden begeleid door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Onze vrijwilligers bieden begeleiding bij de asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Ook geven zij voorlichting over en met vluchtelingen.

Sinds 2010 houden wij, Violet & Remco, ons bezig met vlinders, zowel dag- als nachtvlinders. Hierbij ligt onze nadruk op de nachtvlinders, zowel de macro- als de microvlinders. De inventarisaties vinden het meeste plaats in de Regio Eemland, zoals Soest en Baarn.

Vitens wint, zuivert en levert drinkwater. Drinkwater dat betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is. Omdat water van levensbelang is, heeft Vitens als grootste drinkwaterbedrijf een grote verantwoordelijkheid. En die neemt Vitens zeer serieus; dagelijks zetten ruim 1.400 Vitensers hun passie en vakmanschap in om kraanwater van topkwaliteit te leveren.

De VVP wil natuurrijke landbouw in het eeuwenoude open polderlandschap buiten de rode contouren van Soest bevorderen en dit gebied beschermen tegen projectontwikkelaars en dergelijke die de polders willen bebouwen.

De vereniging huurders overleg Soest (V.H.O.S.) is een vereniging van en voor huurders van Portaal Eemland. De V.H.O.S. is een onafhankelijke en zelfstandige huurdersbelangenvereniging. De V.H.O.S staat voor het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van wonen en woonomgeving.

Versterk het Eemlandschap! Eemland is een uniek, open landschap waar bewoners en boeren elke keer weer van genieten. De Eem is drager van dit gebied met een natuurlijke, economische en recreatieve functie. Door allerlei ontwikkelingen staan de flanken in dit gebied onder druk: woningbouw, wegaanleg en niet-agrarische bedrijven vragen om ruimte. Wij vinden dat het belang van dit gebied een gemeenschappelijke stem moet hebben. De Vereniging Eemland300 wil zo’n stem zijn.

In de loop van de jaren is er veel verdwenen in Soest. Veel historie is hierdoor verloren gegaan. Gelukkig hebben we nog een aantal fanatieke inwoners in Soest die op allerlei manieren proberen stukjes historie - als in het dan op papier - terug te halen.

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wie een bezoek brengt aan de Utrechtse kasteelmusea ontdekt een rijk en bewogen verleden. Voorname families waren de bewoners van deze kastelen. De tuinen en parken die zij in de achttiende en negentiende eeuw lieten aanleggen rondom hun kasteel, gaven hun bezit een nieuwe uitstraling als buitenplaats. Hier ontvingen zij op mooie zomerdagen hun gasten, wandelden zij met hun kinderen, speelden zij tennis of croquet. Hier stonden de stallen voor hun paarden en het koetshuis voor hun rijtuigen en m...

Uit in Soest vertelt u allerlei wetenswaardigheden over de mooiste plekken, bekende en verrassende bezienswaardigheden en leuke activiteiten voor het hele gezin (Ontdek Soest en Soesterberg). Bovendien vindt u een overzicht van de grote evenementen die in Soest en Soesterberg georganiseerd worden. Een geslaagd bezoek gaat ook over eten en drinken, uitgaan, winkelen en overnachten. Tevens vindt u op deze website de adressen van restaurants, cafés en accommodaties in Soest die garant staan voor ee...

Therapeuten Collectief Eemland is een samenwerkingsverband van therapeuten in de regio Eemland. Regio Eemland bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Hoogland, Leusden, Soest en Woudenberg.

De Stichting Welzijn Ouderen Soest zet zich in voor senioren in Soest. Veel van het werk wordt door senioren uitgevoerd. De activiteiten zijn voor en door senioren, zij worden ondersteund door medewerkers van de SWOS.

Website van de Stichting Wegh der Weegen over de oude weg tussen Amersfoort en Utrecht, ontworpen door Jacob van Campen.

De Stichting Vrienden Soester Eng is in 2007 opgericht en wil voorkomen dat de Eng in de loop van de tijd wordt aangetast via een reeks ogenschijnlijk kleine stapjes. Liefde voor de Eng is het allerbeste beschermingsmiddel. Daar zet de stichting zich voor in. De stichtingsvorm is gekozen vanuit de behoefte aan een rechtspersoon. Mocht het nodig zijn, dan kan de stichting gerechtelijke en andere procedures beginnen.

Natuur, erfgoed en landschap zijn onmisbaar voor Utrecht. Wij beschermen, ontwikkelen en beheren onze eigendommen voor de eeuwigheid. Utrechts Landschap streeft naar een robuust en divers Utrechts netwerk van natuur en erfgoed. Met steun van de Utrechtse samenleving en door expert te zijn in onze netwerken. We verwerven eigendommen opdat we zeker weten dat ze voor altijd veilig zijn. Want wat eenmaal in eigendom bij Utrechts Landschap is, blijft voor altijd in ons eigendom.

De Stichting PCBO Baarn-Soest is het overkoepelend orgaan waar tien scholen voor primair onderwijs in Baarn, Soest en Soesterberg onder ressorteren.

Nederland telt naar schatting zo’n 45.000 bejaarde paarden en pony’s. Paarden zijn de trouwste en hardst werkende vrienden van de mens. Toch is er voor veel paarden na hun twintigste geen plaats meer. Daarom besloot de Soester dierenbeschermer de heer C.J. ’t Hart in 1962 om De Paardenkamp op te richten: een rusthuis waar oudere paarden en pony’s van een welverdiende en goed verzorgde oude dag kunnen genieten.

Stichting Hulpdienst Soesterberg bestaat al meer dan 40 jaar. In 1974 startte deze hulpdienst 'voor Soesterbergers, door Soesterbergers' als initiatief van de toenmalige wijkraad. Sinds die tijd is er natuurlijk wel wat veranderd, maar nog altijd zetten vrijwilligers zich belangeloos in voor hun dorpsgenoten met als slogan "Als burenhulp even niet lukt".

Met Herenboeren Soest samen duurzaam voedsel produceren. Een Herenboerderij is een duurzaam, kleinschalig, coöperatief gemengd bedrijf. Het is ongeveer 20 hectare groot en teelt/produceert groenten, fruit, aardappelen, eieren en vlees voor haar leden onder leiding van een professionele boer(in). De Herenboerderij is een coöperatie die uit ongeveer 200 huishoudens bestaat, zeg 500 personen. Het coöperatiebestuur bepaalt samen met de leden en de boer(in) hoe het teeltplan van de Herenboerderij eru...

Doelstelling stichting 'Behoud de Eemvallei'. Op 26 april 2000 werd de stichting "Behoud de Eemvallei" in het leven geroepen met als doel: Het zijn van een organisatie waarin de stimulansen van zowel de overheid als particuliere organisaties of particulieren voor het behoud en versterking van natuur en landschap van de Eemvallei worden geïntegreerd en gebundeld.

Stichting Balans is de welzijnsorganisatie voor Soest en Soesterberg. Balans organiseert allerlei activiteiten voor jong en oud en ondersteunt bewonersinitiatieven. Stichting Balans stimuleert mensen gebruik te maken van hun mogelijkheden en helpt sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zo levert Balans een bijdrage aan een sociaal leefklimaat, waarin iedereen prettig kan wonen, werken en spelen.

STEV bestaat uit 15 openbare en zelfstandige basisscholen, waar lef, ambitie en trots de boventonen voeren. Medewerkers en leerlingen hebben hier een plek om zichzelf te ontwikkelen, vaardigheden te vergroten en talenten te benutten. Bij ons hoef je niet binnen de lijntjes te kleuren, en we willen ook niet dat je buiten de boot valt.

Wij zijn netbeheerder in het grootste deel van de Randstad, waaronder Den Haag, Utrecht, Rotterdam en het Rijnmond haven- en Botlekgebied. Drukke, stedelijke gebieden met complexe infrastructuur, waar de afhankelijkheid van energie groot is en energie altijd beschikbaar moet zijn. Om te wonen, werken en leven. Vandaag, en morgen. Daarnaast beheren we de energie-infrastructuur in de regio’s Kennemerland, Amstelland en Noordoost Friesland.

De St. Carolusschool is een katholieke basisschool met ongeveer 225 leerlingen. De school is gehuisvest in een vrij nieuw gebouw en is volop in ontwikkeling. We funderen ons onderwijs op vier pijlers: kennis, samenleven, genieten en duurzaamheid. Hoge resultaten, begrip voor elkaar, mooie dingen gezien, gehoord en beleefd hebben, en rekening houden met jezelf en wie er na jou komt zijn de kernopbrengsten die we nastreven. Het doel is kinderen voor te bereiden op het deelnemen aan een democratisc...

De Sport Federatie Soest is de belangenhartiger van alle sportverenigingen en organisaties die zich met sport bezig houden in Soest. Het bestuur van de Sport Federatie Soest wordt gevormd door vrijwilligers gekozen door de besturen van Soester sportverenigingen en sportorganisaties. De Sport Federatie Soest is van en voor de sport en is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de sportverenigingen en sportorganisaties.

Welkom bij Sport en Cultuur in Soest.

Bijzonder stukje oernatuur. Het Soesterveen. Een bijzonder stukje natuur aan de rand van Soest. Van wat ooit een uitgestrekt veengebied was, is dit het laatste restant hoogveen in de provincie Utrecht. In dit natte, veenachtige gebied leven zeldzame veenmossen, planten en bijzondere diersoorten. Zoals de kleine zonnedauw, snavelbies, veenmos, de levendbarende hagedis en de ringslang. Vanwege de kwetsbare natuur is dit natuurgebied niet toegankelijk.

Onafhankelijk nieuws door- en voor Soesterberg.

Het platform voor ondernemend Soest en Soesterberg Via deze website informeren wij u over de bedrijvenkringen in Soest en Soesterberg die zijn aangesloten bij de Soester Zakenkring.

Soest Netwerkt is een netwerk van, voor en door zelfstandige ondernemers in Soest en directe omgeving. We organiseren maandelijks leerzame en gezellige activiteiten met als doel om de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen lokale ondernemers te versterken.

SKOSS beheert zes basisscholen met ongeveer 1300 leerlingen en 130 personeelsleden.

SchuldHulpMaatje Soest is in 2013 opgericht door het Diaconaal Netwerk Soest. Dit is een netwerk van een 10-tal kerken in Soest. Het netwerk onderhoudt het contact met de aangesloten diaconieën / caritas en richt zich op het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Soest. Een SchuldHulpMaatje is het luisterend oor voor een hulpvrager, iemand die overzicht kan creëren in de financiële situatie. Hij of zij gaat zo nodig mee naar schuldhulpverlening, rechtbank, bewindvoerder, enz. Alles ero...

De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit voor de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg. Onze vergunningverleners en toezichthouders werken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

Onderstaande doelstellingen staan in een christelijk perspectief. Ze worden gedragen door het team dat leeft en werkt vanuit een christelijke visie.• De Montessorischool Soest is een katholieke school. Het katholieke aspect is terug te vinden in de totale sfeer. We zijn echter geen school voor alleen katholieke kinderen; ook kinderen van andere gezindten of kinderen van niet-gelovige ouders zitten op onze school en voelen zich er thuis. Onze school is toegankelijk voor kinderen van alle nationa...

De H. Willibrordgeloofsgemeenschap (Soest) en die van de H.Carolus Borromeüs (Soesterberg) maken deel uit van de parochie Martha en Maria. Voor deze parochie is één pastoraal team aangesteld met pastor Joachim Skiba als pastoor en teamleider.

Soest heeft een rijk cultureel leven: cultuur in alle soorten en maten voor en door de inwoners van Soest.

Zonder doelgerichte aanpak van grensoverschrijdende vraagstukken in onze regio kunnen we niet de hoge kwaliteit van leven voor al onze inwoners stimuleren en de economische motor van deze regio laten lopen. Daarom werken in Regio Amersfoort de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg veelal aangevuld met  Nijkerk en Barneveld aan een gezamenlijke toekomst.

We zijn een maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen. We hebben én oog voor de klant én oog voor de zakelijke kant: de exploitatie van het vastgoed. Met andere woorden: we zoeken een goede balans tussen maatschappelijk en economisch rendement. Dat doen we in vijf stedelijke gebieden: Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Utrecht en Leiden. Daarnaast hebben we een eigen onderhoudsbedrijf Vastgoed Onderhoud Centrale (VOC). We beheren iets meer dan 50.000 woningen.

PGS

De Protestantse Gemeente Soest weet zich geroepen de liefde van God in haar woonplaats gestalte te geven. Zij wil een plek zijn van ontmoeten en verbinden. Zij gelooft dat God zich laat vinden in mensen en hun levensverhalen. En zij wil het verlangen naar heelheid delen in daden van liefde en gerechtigheid met mensen dichtbij en ver weg.

Ervaar het weidse uitzicht vanaf de landingsbaan en geniet van de bijzondere natuur. Voel de dreiging van de koude oorlog als u langs de militaire gebouwen wandelt. Park Vliegbasis Soesterberg is een uniek gebied, een schatkamer vol verrassingen. Ontdek de voormalige vliegbasis te voet of op de fiets, op eigen houtje of onder begeleiding van een gids.

Het COSBO Soest/Soesterberg stelt zich ten doel in overleg met elkaar en in onderlinge samenwerking die zaken te regelen, waarvan partijen unaniem van mening zijn dat men deze beter gezamenlijk kan aanpakken dan onafhankelijk van elkaar. Actieve betrokkenheid bij het aanreiken van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waarmee ouderen te maken hebben en/of kunnen krijgen.

Optimaal Zorg is een kleine en krachtige organisatie in de zorg die, met menselijke betrokkenheid en doortastendheid, kwalitatief hoogwaardige thuiszorg levert in Soest, Baarn, Amersfoort en omstreken. Wij bieden verpleging, verzorging, begeleiding en aanvullende zorgpakketten.

Aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug tussen Utrecht, Amersfoort en Hilversum ligt als een oase van rust Soest met zijn unieke natuurschoon. Wandel of fiets door bossen, heide en duinen, beleef koninklijke momenten in Paleis Soestdijk of ga terug naar de roots van het oude Soest. Natuurlijk mogen Park Vliegbasis Soesterberg en het Nationaal Militair Museum niet ontbreken tijdens je bezoek. Te veel voor één dag? Blijf slapen, morgen is er nog veel meer te beleven. Welkom in Soest!

Welkom bij ONS-Netwerk Soesterberg. Gezien dat in en om Soesterberg de komende jaren buitengewoon veel staat te gebeuren, is bundeling van tot nu toe afzonderlijke ondernemerskrachten van groot belang. Gegeven de kansen voor ondernemers in de nabije toekomst, is het ongewenst dat in het verleden bestaande ondernemersorganisaties als VOS (Vereniging Ondernemers Soesterberg), OSSN (Ondernemers Stichting Soesterberg-Noord) en de Winkeliersvereniging, afzonderlijk blijven voortbestaan.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) werkt aan een mooi en duurzaam Utrecht. Een provincie met een mooi landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken. Zodat de bewoners nu en straks van een gezonde leefomgeving kunnen genieten.

NKC

De NKC is de grootste camperclub van Europa. De NKC biedt het inspiratie- en expert platform voor alle camperaars in Nederland én Europa.

Zoekt u een nieuwbouwwoning in de prachtig groene omgeving tussen Utrecht en Amersfoort? Denk dan eens aan Soesterberg! Het Nieuwbouwkompas Soesterberg is dé plek om te beginnen. Op deze website hebben we de informatie over alle nieuwbouwprojecten overzichtelijk voor u op een rij gezet. Nieuwbouwkompas Soesterberg is een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaars, de gemeente, provincie en Hart voor de Heuvelrug.

Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 100.000 hectare Nederland. We maken ons sterk voor alle natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Want we gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu.

Het NMM staat voor de overtuiging dat de rol van de krijgsmacht essentieel is voor onze samenleving. Deze overtuiging wil het NMM actief uitdragen door verbindingen te leggen en te tonen tussen de krijgsmacht en de samenleving.

Wij heten u van harte welkom op de website van het 'Museum Soest'. Het zal even wennen zijn maar per 1 mei 2015 is de naam van het museum gewijzigd in 'Museum Soest' . Het woordje 'Oud' hebben we er dus tussenuit gehaald. Uiteraad blijft het museum de cultuur historie/cultureel erfgoed van de gemeente Soest herbergen, onderhouden en behouden. Wij veranderen daar niets aan. Het museum biedt meer dan alleen Oud Soest. Daarom hebben we in ons nieuwe logo opgenomen de woorden 'Historie en Wisselexpo...

MEE

MEE staat voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en op eigen kracht mee kan doen. Ook voor mensen met een beperking. Samen met u zetten wij ons in voor een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Ontdek hier hoe we dat doen.

U ontmoet Lyvore wanneer u voor belangrijke keuzes staat. Die keuzes gaan over praktische hulp of zorg die voor u noodzakelijk is. Over uw behandeling of begeleiding. Over uw woonvorm of uw bezigheden. Omdat ze invloed hebben op úw leven, bent ú de aangewezen persoon die keuzes te maken. Van ons mag u kennis verwachten, ideeën, overzicht en een goed advies.

Het motto luidt ‘Sámen leren om zélf wijzer te worden‘. Kinderen, ouders en leerkrachten beseffen, dat ‘samen’ een sleutelwoord is op onze school. Daar wordt ook steeds weer de nadruk opgelegd. We moeten het sámen doen. Om zélf wijzer te worden. De kinderen –maar ook ouders en leerkrachten- leren samen te werken. Dat kan alleen door een goede, heldere organisatie en een duidelijke structuur.

LTO

Welkom op de webpagina van LTO Noord afdeling Noord West Utrecht. Onze afdeling is de belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in het landelijk gebied. We doen ons werk onder meer door het onderhouden van nauwe contacten én in overleg met de gemeente, haar inwoners, waterschap en provincie.

De Kunstroute is een samenwerking tussen kunstenaars en bedrijven op initiatief van de stichting Kunstroute 'Kunst en Bedrijven' Soest en de stichting Cultuurfestival Soest; een mooie mix om zowel het bedrijfsleven op de Soestdijkse Grachten als kunstenaars de kans te bieden zichzelf te laten zien!

Al sinds 1973 is Kringloop Spullenhulp een begrip in Soest en Soesterberg. Met ons inmiddels 45-jarig bestaan zijn wij één van de oudste kringloopbedrijven van Nederland. Door de inzet van 19 beroepskrachten en ruim 90 vrijwilligers, staat aan De Schans een prachtig kringloopcentrum.

Ketenzorg Dementie Baarn-Soest ondersteunt mensen die last hebben van geheugenproblemen en verwardheid. Een casemanager biedt begeleiding en ondersteuning, geeft informatie en advies en helpt bij praktische zaken.

Keolis Nederland verzorgt openbaar vervoer in Gelderland op de Veluwe, in Midden-Overijssel, in Twente en in de provincie Utrecht en vanaf 10 december 2017 ook in de gemeente Almere en op het treintraject Zwolle-Kampen-Zwolle-Enschede.

IVN Eemland organiseert vele activiteiten binnen de grenzen van Soest, Soesterberg, Baarn, Eemnes en Bunschoten, zoals wandelingen en excursies begeleid door natuurgidsen, de natuurgidsenopleiding en diverse cursussen voor iedereen met interesse in de natuur.

Op de Insingerschool streven we ernaar dat iedereen zich Helemaal jij! voelt. Als je Helemaal jij bent, dan sta je zelf aan het stuur. Wij geloven dat je stevige benen hebt die jou kunnen dragen. Wij geloven dat jij verantwoordelijkheid kunt nemen voor jezelf en voor anderen. We geven je ruimte om te vallen en te botsen, om te ontmoeten en vriendschap te sluiten. Hoe groot of klein je ook bent, wij zien jouw zelfstandigheid en geven je de ruimte om zelf te sturen.

In 2007 opende Hospice De Luwte te Soest haar deuren, na een uitgebreide voorbereidingstijd, ondersteund door de gemeenten Soest en Baarn. De Luwte is niet alleen een plek voor inwoners uit deze gemeenten, maar ook voor mensen die van elders komen. Zo kan men bijvoorbeeld de laatste tijd doorbrengen in de nabijheid van de (klein)kinderen.

Wij zijn een scoutinggroep voor jongens en bestaan sinds 1945. Onze clubgebouwen kun je vinden aan de Sparrenlaan in Soest.

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg is opgericht in 1980 om onderzoek te doen naar de historie van Soest en Soesterberg en deze geschiedenis vast te leggen. Dat gebeurt op vele manieren door o.a. vast ingestelde werkgroepen.

Iedereen heeft wel eens voedsel wat hij/zij niet lust. Weggooien is zonde! Daarom is er het voedsel ruilhuis, waar je bijvoorbeeld een pak koffie voor een bloemkool kunt ruilen. De enige voorwaarde is dat de prijs gelijkwaardig moet zijn.

30 beeldhouwers exposeren in de beeldentuin.

Hart voor Soest kan mensen helpen aan onder meer noodpakketten, kleding en cadeautjes. Ook organiseren we spelletjesdagen voor kinderen, NL Doet, het Charles Dickensfestijn en helpen we vrijwillig mee bij diverse projecten. En wij proberen waar mogelijk hulp te bieden aan dak- en thuislozen middels kleding, dekens, eten en verzorgingsproducten.

Tussen Zeist, Soest en Amersfoort verbinden we de versnipperde natuur èn creëren we ruimte voor woningen, bedrijven en zorgprojecten. Van nieuwe natuurgebieden tot wonen in het groen en van ecoducten tot duurzame bedrijventerreinen. Er zijn al veel, vooral groene, projecten gerealiseerd. De provincie Utrecht, gemeente Soest, gemeente Zeist en het Utrechts Landschap werken de komende 10 jaar intensief samen om ook de overige projecten te realiseren.

Het Groot Gaesbeeker Gilde (GGG) organiseert verschillende activiteiten voor haar leden en andere belangstellenden. Hoogtepunt is het jaarlijkse Gildefeest dat in de laatste week van augustus rondom het koningsschieten gehouden wordt. Het gildefeest 2016 was de opmaat naar het Landjuweel 2017.

Griftland College is een middelbare school in Soest waar VMBO-, HAVO- en VWO-onderwijs wordt aangeboden. In totaal zitten er ongeveer 1460 leerlingen op de school, waarvan 27% VMBO, 44% HAVO en 30% VWO.

GGz Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Wij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met (ernstige) psychische problemen.

GGD

GGD regio Utrecht (GGDrU) is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de 26 gemeenten in de regio Utrecht. Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in alles wat wij doen. Vanuit onze brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevorderen én beschermen we de gezondheid van alle inwoners in regio Utrecht. We hebben een positieve blik op gezondheid: we kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. Want gezondheid is zoveel meer dan niet-ziek zijn.

Waar de geschiedenis aan en onder je voeten ligt.

Fonds voor Soest zet zich in voor lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooier, groener en socialer Soest en Soesterberg.. Fonds voor Soest is van en voor Soesters en bedoeld om kleinschalige projecten financiële steun te verlenen. Passende projecten dragen bij aan een betere leefomgeving, cultuur, onderwijs, gezondheid, natuur, sport of veiligheid. De nadruk ligt op actieve betrokkenheid van inwoners en onderlinge verbondenheid. Heb je een goed project? Doe dan een aanvraag! Wil ...

Theater en Straattheater

De Stichting Fietsersbond voert projecten uit die de missie van de Fietsersbond ondersteunen! Fietsen doen we in Nederland veel en vaak. Toch is aandacht voor de fietser niet vanzelfsprekend. De Vereniging Fietsersbond is al sinds 1975 de belangenbehartiger voor fietsend Nederland. Sinds 2016 bestaat ook de Stichting Fietsersbond, die activiteiten ontplooit die de missie van de vereniging ondersteunen. Het geld dat hiermee verdiend wordt komt ten goede aan de vereniging.

Energieloket Soest wil mensen op weg helpen naar een comfortabel en energiezuinig huis. Wilt u aan de slag met energiebesparing, maar weet u niet hoe? Bij onderstaande digitale balies vindt u antwoord op uw vragen.

Energie Actief Soest is een initiatief van inwoners van Soest die op vrijwillige basis mede-inwoners willen helpen hun woning energiezuinig te maken en het gebruik van duurzame energie te bevorderen.

Wij zien de school als pedagogische leefgemeenschap, waar leren, in de ruimste zin van het woord centraal staat. Wij laten kinderen in hun waarde en respecteren hun eigenheid. Maar wij accepteren niet alles. Vrijheid binnen de grenzen van een duidelijke structuur.

Gezondheid is een groot goed. Soest heeft een ruim aanbod aan huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en vele anderen. Deze eerstelijns zorgverleners - waar een patiënt zonder doorverwijzing terecht kan - werken nauw samen. Voor een gezonder Soest.

Eemvitaal is een hulpmiddel dat is ontwikkeld om de huisartsenpraktijken te ondersteunen in hun zoektocht naar de juiste zorgaanbieder, met de mogelijkheid dit samen met de patiënt te doen. De sociale kaart GGZ is de eerste uitgebreide sociale kaart die op www.eemvitaal.nl is gelanceerd.

Culturele en landschappelijke parels verbonden door de Eem De Eem is een van de weinige rivieren in Nederland die volledig  op Nederlands grondgebied ligt. Aan het eind van de 12e eeuw is de rivier pas echt ontstaan. De Eem  heeft verschillende namen gehad: Eem, Eems, Hemus, Hemes, Amer en Hamer allemaal verwijzen ze  naar het water. De rivier speelde een grote rol in de afwatering van het omliggende land. En het was een belangrijke vaarweg voor het handelsverkeer, onder andere om bier uit Amers...

RK Daltonschool De Driesprong is een Rooms Katholieke school met een oecumenisch karakter. Op onze school bestaan verschillende geloofsovertuigingen. In een sfeer van openheid, waardering, respect en eerbied voor elkaar wil het team alle kinderen tot hun recht laten komen.

Ontdek het mooie buitengebied van Soest. Wandelen door oud boerenland op de overgang van de bossen van de Utrechtse Heuvelrug naar de weilanden langs de Eem.  Wandelen door verschillende landschappen; de polders in de vallei van de Eem, een oud park, bossen en de stuifduinen van de zanderige Heuvelrug. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Stichting De Ruimte Soest is in 2002 opgericht, zodat democratische school De Ruimte (toen nog Iederwijs Soest) van start kon gaan. In de statuten werd de kringenstructuur vastgelegd en het consentbeginsel. Nog steeds werkt democratische school De Ruimte volgens het sociocratisch kringenmodel, ook het bestuur.

De Windhond is herbouwd. Niet precies op de plek waar de oude stond, wel op de meest markante plek van Soest: het hoogste punt van de Soester Eng. Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, sponsoren, donateurs en begunstigers hebben dat mogelijk gemaakt. Op 10 mei 2008 was de heropening.

Als school vinden wij dat leerlingen de kans moeten krijgen zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom biedt basisschool De Werveling een rijke speel- en leeromgeving en laten we leerlingen – naast het reguliere lesprogramma – actief kennismaken met onder meer techniek, creativiteit en sport.

De Wegwijzer is een hele fijne school waar kinderen samen leren én leven met plezier. Naast het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, zijn wij altijd op zoek om alle talenten van iedere leerling tot ontplooiing te brengen. Dit doen wij in gezamenlijkheid met het team, de leerlingen en de ouders. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Elke dag een fijne dag waarin we samen leren, samen spreken, samen spele...

Op de Startbaan mag je zijn en worden wie je zelf bent. En wij helpen je daarbij!

De Soester Kring is een onafhankelijke sociaal-culturele organisatie voor allen.Iedereen is welkom op de bijeenkomsten en uitstapjes.Alles is gericht op het stimuleren van het eigen initiatief van de bezoekers.Er is voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen en bij bepaalde onderwerpen eens met elkaar te discussiëren.

Bedrijvenkring De Soestdijkse Grachten is een overkoepelende organisatie die de gemeenschappelijke bedrijfsbelangen van de aangesloten ondernemingen op het bedrijventerrein behartigt. 

De Postiljon is een gastvrije school die een veilige werkplek biedt in een actief lerende omgeving. Onze leerlingen worden zo optimaal mogelijk toegerust met kennis en vaardigheden om hun eigen keuzes te kunnen maken. Zelfstandige individuen die met respect hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

De Bron is een protestants christelijke basisschool in Soest. Kenmerkend voor onze school is rust, structuur, kwalitatief goed onderwijs en een gezellige sfeer. We werken op de Bron met het leerstofjaarklassensysteem. Binnen de groep geven wij les volgens het directe instructiemodel. De leerkrachten geven passend onderwijs; door te differentiëren wordt er goed ingespeeld op de verschillende leerbehoeften in een groep en wordt er actief gewerkt aan het vergroten van de relatie, competentie en aut...

Wij zijn een woningcorporatie met goede en betaalbare huizen in prettige buurten, voor mensen met een bescheiden inkomen. We verhuren en onderhouden 53.000 woningen, voeren dagelijkse reparaties uit en renoveren en verbeteren onze huizen in de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. Wij zijn een stichting en een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet.

Van harte welkom op de website van De Achtbaan: een kleine buurtschool midden in de groene wijk ‘Klaarwater’ in Soest. Wij zijn een katholieke school. Dat wil voor ons zeggen dat iemands levensovertuiging, cultuur, ras en maatschappelijke positie geen rol speelt bij toelating. Iedereen is welkom: wij zijn een kleurrijke school!  Wij zijn ook een Vreedzame school: de leerlingen wordt geleerd respect te hebben voor anderen en hun opvattingen. Die verschillen maken onze school bruisend en leerzaa...

Sinds 1 augustus 2005 maakt onze Daniëlschool deel uit van vereniging Educatis. 'De grondslag van de vereniging is Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De vereniging onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Zij belijdt mitsdien het absolute gezag van Gods Woord over alle terreinen van het le...

Op de Da Costaschool voelen zowel kinderen als ouders zich welkom. De kinderen gaan met plezier naar school en voelen zich er veilig, aldus het recent gehouden tevredenheidsonderzoek in januari 2017. Leerkrachten werken met passie en bevlogenheid. Zij leggen duidelijk uit en zorgen voor werk op het eigen niveau. Naast leren lezen, taal en rekenen is er veel aandacht voor zaakvakken, creativiteit en 21e eeuwse vaardigheden. De school telt 9 groepen en is rustig gelegen direct achter station Soest...

Het Cultuurplatform Soest heeft als doel de kunst en cultuur in Soest en Soesterberg te stimuleren, verrijken en faciliteren en de belangen van de aangesloten leden te behartigen.

Het doel van de vereniging Artishock is het culturele leven in en om de gemeene Soest te bevorderen met evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Concertpodium Soest organiseert jaarlijks, in de periode september t/m mei, zeven zondagmiddagconcerten op de vaste locatie Hilton Royal Parc Soestduinen. Sommige van onze concerten zijn grensverkennend en beperken zich niet louter tot de bekende klassieke kamermuziek.

Cocon Wonen is op 13 augustus 1971 opgericht als SBBS, Stichting Bevordering Bejaardenhuisvesting Soest. Vanaf 1 december 2017 heet de Stichting; Cocon Wonen. Cocon Wonen verzorgt de huisvesting voor senioren vanaf 50 jaar, die zelfstandig willen blijven wonen.

Buurtbewoners in Soest en Soesterberg kunnen elkaar via de App attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Wil je ook meedoen?

In het Bedrijvenplatform Duurzaamheid Soest hebben bedrijven uit Soest en Soesterberg elkaar gevonden. Ondernemers met een gedeelde zorg voor de toekomst. Bedrijven ondernemen om geld te verdienen. Maar binnen het Bedrijven Platform Duurzaamheid ontmoeten bedrijven elkaar, die zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Nu, als het gaat om zorg voor hun werknemers. Maar ook later, als het gaat om wat ze achterlaten voor volgende generaties. Voor bedrijven van het Bedrijven Platform Duurz...

De Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest kan u een compleet aanbod doen om uw huis klaar te maken voor de toekomst. Een comfortabel en energiezuinig huis. We kunnen u van Advies tot (na)Zorg helpen. Zo nemen we de zorgen bij u weg.

Vind en vergelijk alle scholen in Nederland

De 3e Van der Huchtschool is een school met een helder onderwijskundig concept waarin beschreven staat hoe wij het onderwijs verzorgen. Uitgangspunten hiervoor zijn een zo groot mogelijke actieve betrokkenheid van kinderen tijdens de les. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het werken met coöperatieve werkvormen en het wekelijks toepassen van een circuitvorm. De pedagogische uitgangspunten zorgen ervoor dat er een veilige en geborgen sfeer op onze school heerst. Een sfeer waarbij men elkaar respect...

We zijn een school voor algemeen bijzonder onderwijs. We hechten vanuit ons humanitaire gedachtegoed veel waarde aan respect, normen, waarden en fatsoen. Het is het uitgangspunt waarmee we ‘onze’ kinderen elke dag weer uitdagen om met plezier te leren. Als onderdeel van een stichting die meer dan 100 jaar geleden werd opgericht, streven we er naar om uit kinderen te halen wat er in potentie aanwezig is. Zowel cognitief als sociaal-emotioneel. We geloven onvoorwaardelijk dat elk kind specifieke...

De 1e Van der Huchtschool is een veilige, overzichtelijke school met vaste ritmes en tradities. We streven er naar om uit kinderen te halen wat er in potentie aanwezig is; zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Dat betekent dat wij extra zorg bieden voor de kinderen die dat nodig hebben, maar ook dat we extra aandacht geven aan de kinderen die juist behoefte hebben aan méér.