Planning

Planning omgevingsvisie Soest en Soesterberg

De planning voor de komende tijd

Onderstaande data zijn globale data.

2021

Februari Opbrengsten participatie

Alle opbrengsten uit de participatiesessies worden gedeeld met de raad

Visievorming

April Kwaliteiten

Welke kwaliteiten vinden we belangrijk in Soest en Soesterberg? We bespreken de kwaliteiten met de raad.

Juli Ontwerpvisie 

De ontwerpvisie wordt behandeld in de raad.

September Ontwerpvisie inzage

We maken de ontwerpvisie openbaar en iedereen kan daarop reageren.

December Vaststellen omgevingsvisie

De raad neemt een besluit over de omgevingsvisie.

De stappen die we tot nu toe hebben genomen

2019

Ophalen

Oktober Start interviews

Het bureau Opiniepijlers interviewt 400 mensen op straat en in sportkantines.

Interviews met vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen.

November Start schoolwerk


2020

Januari Resultaten ophaalfase op de site

Ideeën genereren

Februari Workshops experts en visionairs in openbare bijeenkomsten

Drie bijeenkomsten waarin ideeën worden ingebracht en uitgewerkt en de basis wordt gelegd voor verschillende scenario’s en denkrichtingen. Met specialisten en publiek! Ongeveer één maand van te voren kun je je aanmelden om erbij te zijn!

April Publicatie opgavennotitie

In verband met corona heeft de gebiedsconferentie in mei niet kunnen plaatsvinden. In plaats daarvan wordt de Week van de omgeving georganiseerd.

September Week van de omgeving 

Voor iedereen: gemeentebrede openbare bijeenkomsten met veel workshops om samen oplossingen voor de opgaven te bedenken. Door de aangescherpte coronaregels vind een deel van de workshops online plaats begin november.

November Internetconsultatie

Voor iedereen: stellingen en discussies voor meer oplossingen op de projectwebsite.

soest
2208