De genoemde data zijn globale data.

Planning

Planing voor Soes


2019

Ophalen

Oktober Start interviews

Het bureau Opiniepijlers interviewt 400 mensen op straat en in sportkantines.

Interviews met vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen.

November Start schoolwerk


2020

januari Resultaten ophaalfase op de site

Ideeën genereren

Februari Workshops experts en visionairs in openbare bijeenkomsten

Drie bijeenkomsten waarin ideeën worden ingebracht en uitgewerkt en de basis wordt gelegd voor verschillende scenario’s en denkrichtingen. Met specialisten en publiek! Ongeveer één maand van te voren kun je je aanmelden om erbij te zijn!

April Publicatie opgavennotitie

Mei Gebiedsconferentie 

Voor iedereen: gemeentebrede openbare bijeenkomst met veel workshops om samen oplossingen voor de opgaven te bedenken. Ongeveer een maand van te voren wordt het programma gepubliceerd.

Juni Internetconsultatie 

Voor iedereen: stellingen en discussies voor meer oplossingen op de projectwebsite.

September Themasessies

Samenleving en gemeente denken samen na over uitwerking van onderdelen van de visie.

 


2021

Januari Ontwerpvisie 

De ontwerpvisie wordt behandeld in de raad.