A A A

Planning


2019

Ophalen

Oktober Start interviews

Het bureau Opiniepijlers interviewt 400 mensen op straat en in sportkantines.

Interviews met vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen.

November Start schoolwerk

 


2020

Januari Resultaten ophaalfase op de site

Ideeën genereren

Februari Workshops experts en visionairs in openbare bijeenkomsten

Drie bijeenkomsten waarin ideeën worden ingebracht en uitgewerkt en de basis wordt gelegd voor verschillende scenario’s en denkrichtingen. Met specialisten en publiek! Ongeveer één maand van te voren kun je je aanmelden om erbij te zijn!

April Publicatie opgavennotitie

In verband met corona heeft de gebiedsconferentie in mei niet kunnen plaatsvinden. In plaats daarvan wordt de Week van de omgeving georganiseerd.

September Week van de omgeving 

Voor iedereen: gemeentebrede openbare bijeenkomsten met veel workshops om samen oplossingen voor de opgaven te bedenken. Door de aangescherpte coronaregels vind een deel van de workshops online plaats begin november.

November Internetconsultatie

Voor iedereen: stellingen en discussies voor meer oplossingen op de projectwebsite.

Visievorming

 


2021

Januari Verhaallijnen

De raad denkt mee over de verhaallijnen.

Februari Themasessies

Samenleving en gemeente denken samen na over uitwerking van onderdelen van de visie.

Maart Concept ontwerpvisie

De concept ontwerpvisie wordt behandeld in de raad.

Juni Ontwerpvisie 

De ontwerpvisie wordt behandeld in de raad.

De genoemde data zijn globale data.

soest
2208