Nieuws

Opgavennotitie besproken in gemeenteraad

Opgavennotitie besproken in gemeenteraad

Op 13 mei 2020 heeft de raad van Soest in een raadsbijeenkomst vergaderd over de opgavennotitie. In dit document staat welke opgaven de gemeente ziet voor het opstellen van de Omgevingsvisie voor Soest en Soesterberg.
Lees meer
Opgavennotitie aangeboden voor bespreking in de raad

Opgavennotitie aangeboden voor bespreking in de raad

Op 13 mei 2020 vergadert de raad van Soest in een digitale opiniërende raadsbijeenkomst vanaf 20.45 uur over de voorlopige opgavennotitie. In de opgavennotitie wordt aangegeven welke opgaven de gemeente ziet voor het opstellen van de visie. U kunt de opgavennotitie inzien en een begeleidende video met presentatie bekijken.
Lees meer
Participatie Omgevingsvisie uitgesteld

Participatie Omgevingsvisie uitgesteld

Participatieproces van de Omgevingsvisie Soest & Soesterberg wordt uitgesteld vanwege de Corona-maatregelen. De gemeenteraad vergadert in de tussentijd wel over de opgavennotitie. Dit is een belangrijke tussenstap in het proces om tot de Omgevingsvisie te komen.
Lees meer
Omgevingsvisie: een nieuwe update!

Omgevingsvisie: een nieuwe update!

Van fase 1 ‘Ophalen’ gingen we begin februari naar fase 2 ‘Ideeën genereren’. In de eerste week van februari zijn drie gesprekken geweest met experts en visionairs, twee in Soest en één in Soesterberg. De volgende stap is eentje voor de gemeenteraad en het bestuur; de opgavennotitie!
Lees meer
Eerste opbrengsten van de ophaalfase zijn binnen

Eerste opbrengsten van de ophaalfase zijn binnen

In de afgelopen maanden hebben we met velen van u gesproken over de vraagstukken voor de omgevingsvisie. Wat speelt er? Wat is er goed en wat kan er beter? Er zijn zo’n 440 gesprekken op straat bij ‘de camper’ gevoerd. In kantines is met jongeren gesproken. Daarnaast hebben we ruim 30 diepteinterviews met maatschappelijke partijen gehouden. En leerlingen van een aantal klassen van De Carolusschool Soesterberg en Griftland College Soest hebben ‘vlogs’ gemaakt over plekken in de gemeente.
Lees meer
Omgevingsvisie: Start Fase 2 ideeën en scenario's genereren

Omgevingsvisie: Start Fase 2 ideeën en scenario's genereren

De volgende stap na de terugkoppeling van de ophaalfase tijdens de bijeenkomst op 23 januari a.s. zijn drie bijeenkomsten in februari over de scenario's en denkrichtingen met specialisten. Deze gesprekken zijn openbaar en we nodigen graag inwoners als publiek uit om het gesprek als toehoorder bij te wonen.
Lees meer
We komen graag met jou in contact!

We komen graag met jou in contact!

We komen graag met jou in contact! Het bureau Opiniepijlers is met hun camper op diverse momenten in verschillende wijken van Soest en Soesterberg. Zij willen graag van jou weten wat je belangrijk vindt aan jouw woonplaats, nu en in de toekomst. Kijk in onderstaand schema wanneer ze bij jou in de buurt zijn;
Lees meer