Nieuws

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg ‘Stap voor stap ver komen’ aa...

Voor de zomer heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwerp omgevingsvisie. Deze ontwerpvisie is van 2 september t/m 13...

Het college van Burgemeester en Wethouders is blij dat de raad op 8 juli met de ontwerp omgevingsvisie ‘Stap voor stap ...

Het college van B&W heeft de ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg aangeboden aan de raad. In de omgevingsvisie o...

Eind vorig jaar gaven 500 inwoners van Soest hun redenen voor (on)mogelijke plekken voor zonnevelden en windturbines. Me...

Honderden inwoners hebben meegedacht over hoe Soest en Soesterberg er in 2040 uit moeten zien. Met die resultaten zijn d...

Vorig jaar herfst gaven inwoners van Soest hun mening over hoe Soest en Soesterberg er in 2040 uit moeten zien. Al deze ...

Van september tot eind november gaven inwoners van gemeente Soest hun mening over plekken voor zonnevelden en windmolens...

Hierbij willen we iedereen heel erg bedanken voor zijn of haar inbreng in de afgelopen maanden. De opbrengst van de work...

Van 26 oktober - 24 november gaan we verder met de Week van de Omgeving door middel van digitale workshops.

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 28 september omtrent de nieuwe corona-maatregelen hebben we ...

Van 28 september tot en met 1 oktober kunt u meedoen aan de Week van de omgeving. Er zijn meer dan 20 workshops over ver...

Op 13 mei 2020 heeft de raad van Soest in een raadsbijeenkomst vergaderd over de opgavennotitie. In dit document staat w...

Op 13 mei 2020 vergadert de raad van Soest in een digitale opiniërende raadsbijeenkomst vanaf 20.45 uur over de voorlopi...

Participatieproces van de Omgevingsvisie Soest & Soesterberg wordt uitgesteld vanwege de Corona-maatregelen. De gemeente...

Van fase 1 ‘Ophalen’ gingen we begin februari naar fase 2 ‘Ideeën genereren’. In de eerste week van februari zijn dr...

In de afgelopen maanden hebben we met velen van u gesproken over de vraagstukken voor de omgevingsvisie. Wat speelt er? ...

De volgende stap na de terugkoppeling van de ophaalfase tijdens de bijeenkomst op 23 januari a.s. zijn drie bijeenkomste...

Op donderdag 23 januari om 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis een informatiebijeenkomst van de gemeente...

De leerlingen van groep 8 van basisschool De Carolusschool in Soesterberg en de leerlingen uit de klassen 2VWOx en 3VWOx...

440 inwoners uit Soest en Soesterberg hebben meegewerkt aan de individuele straatinterviews voor de Omgevingsvisie. De v...

Het was vandaag de laatste dag dat de camper in de gemeente Soest geparkeerd stond en dat inwoners hun mening en visie k...

We komen graag met jou in contact! Het bureau Opiniepijlers is met hun camper op diverse momenten in verschillende wijke...

soest
2208