Nieuws

23 januari: Informatiebijeenkomst terugkoppeling ophaalfase Omgevingsvisie

Op donderdag 23 januari om 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad plaats. Tijdens deze avond zal onder andere de terugkoppeling van de ophaalfase van de Omgevingsvisie op de agenda staan. Hiervoor bent u als inwoner van harte uitgenodigd. De uitkomsten van de ophaalfase worden na 23 januari ook gecommuniceerd op deze website. Tijdens deze avond kunt u als inwoner ook vragen stellen. 

GriftlandCollege3VXp...

Gesprekken met inwoners

In de maanden oktober – december 2019 gaven circa 450 inwoners uit Soest en Soesterberg bij de camper van de Omgevingsvisie hun mening over hun woonplaats en de toekomst hiervan. Ze gaven antwoord op de vraag wat er voor hen relevant is aan wonen in Soest of Soesterberg. Wat vinden ze belangrijk in hun woonplaats? Wat gaat er goed en wat moet er beter? Wat mag blijven en wat mag weg? Etc. Uit deze groep inwoners zijn via een loting 8 inwoners geselecteerd waarbij een diepte interview is afgenomen.

De jongeren uit klas 2VX en klas 3VX van het Griftland College uit Soest en de leerlingen van groep 8 van de Carolusschool uit Soesterberg participeerden ook mee. Zij maakten video’s waarin ze vertellen wat voor hen belangrijk is aan wonen en leven in Soest en Soesterberg. 

 

Gesprekken met stakeholders

In de periode oktober – december 2019 zijn er ook interviews gehouden met stakeholders; verenigingen, stichtingen en overige organisaties uit het maatschappelijk middenveld. 

De interviews gingen over circa 25 thema’s (wonen, landelijk gebied, mobiliteit, bedrijven, sport, etc.). Inhoud van de gesprekken was; wat speelt er in de gemeente Soest rondom de verschillende thema’s?  Wat zijn de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de sector?  Welke kansen en bedreigingen ziet u en waar loopt u tegenaan?  Hoe is alles georganiseerd? Wat gaat er goed en wat kan beter? 

 

Aanmelden bijeenkomst 23 januari a.s.

De uitkomsten van deze gesprekken uit de ophaalfase van het traject van de Omgevingsvisie worden op 23 januari gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan aan door een mailtje te sturen naar c.suen@soest.nl .

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om hier naartoe te gaan, dan kunt u na 23 januari a.s. de uitkomsten raadplegen op deze website.

soest
2208