Nieuws

Eerste opbrengsten van de ophaalfase zijn binnen

In de afgelopen maanden hebben we met velen van u gesproken over de vraagstukken voor de omgevingsvisie. Wat speelt er? Wat is er goed en wat kan er beter? Er zijn zo’n 440 gesprekken op straat bij ‘de camper’ gevoerd. In kantines is met jongeren gesproken. Daarnaast hebben we ruim 30 diepteinterviews met maatschappelijke partijen gehouden. En leerlingen van een aantal klassen van De Carolusschool Soesterberg en Griftland College Soest hebben ‘vlogs’ gemaakt over plekken in de gemeente.

De opbrengsten van de gesprekken en de ‘vlogs’ gebruiken we om een opgavennotitie te maken. Daar werken we in de komende 2 maanden aan.
U kunt de opbrengsten nu al bekijken.
 

Wat is er beschikbaar?

 
     

Enkele vlogs hebben we ondertiteld, die filmpjes staan op deze pagina. Via deze verwijzing kunt u de overige vlogs vinden.

Het verslag van de gesprekken bij de camper en in de kantines is als pdf beschikbaar en hier in te zien. 

Van de diepteinterviews (dit is dus wat anders dan de gesprekken bij de camper) is een samenvatting en een Excelblad beschikbaar. De samenvatting geeft een bondig overzicht en is zelfstandig leesbaar. Klik hier voor de samenvatting

In het excelblad staan bijna 440 vraagstukken zoals ze genoemd zijn door de interviewpartners. En het blad is ingericht voor analyses. Als u het blad opent ziet u in de linkerkolom de lijst met vraagstukken. Als u vindt dat er vraagstukken ontbreken dan ontvangen we graag aanvullingen. Die kunt u per mail sturen. U kunt ook zelf analyses maken. Wij zijn nieuwsgierig welke aanvullende verbanden u ziet. Klik hier voor het Excelbestand.

 

soest
2208