Nieuws

Omgevingsvisie: een nieuwe update!

Waar staan we in het proces?

Op 23 januari zijn de uitkomsten van de ophaalfase voor de Omgevingsvisie gedeeld met de gemeenteraad en op deze pagina geplaatst. (Dit kunt u nog steeds bekijken). Vindt u als inwoner dat er inhoudelijk iets ontbreekt? Dan kunt u dit via de website laten weten.

gesprekkenmetexperts...Van fase 1 ‘Ophalen’ gingen we begin februari naar fase 2 ‘Ideeën genereren’. In de eerste week van februari zijn drie gesprekken geweest met experts en visionairs, twee in Soest en één in Soesterberg. De gesprekken in Soest gingen over het thema ‘Woningbouw in Soest’ en het thema ‘Scherper zonneren in het buitengebied, recreatie versus natuur’. 

In Soesterberg ging het over het thema ‘Soesterberg 2040 (na het Masterplan)’. (Deze thema’s kwamen uit fase 1 naar voren als belangrijke thema’s in Soest en Soesterberg).  Inwoners konden bij de gesprekken aanwezig zijn als toehoorder. De volgende stap in het proces van de Omgevingsvisie is de ‘Opgavennotitie’.

 

Opgavennotitie - gemeenteraad; opiniërende avond 20 februari

In de opgavennotitie wordt aangegeven welke opgaven de gemeente (raad en bestuur) ziet voor het opstellen van de visie. In dit proces richting de Opgavennotitie wordt de gemeenteraad betrokken zodat zij voldoende invulling kan geven aan haar kader stellende en controlerende rol bij de Omgevingsvisie en aan de voorkant richting kan meegeven bij het opstellen van de visie.

De raad wordt tijdens deze avond meegenomen in de belangrijkste thema's en de bijbehorende opgaven en onderzoeksvragen die in de opgavennotitie moeten worden opgenomen.

Welke thema's zien we straks terug in de Omgevingsvisie en wat moet hiervoor onderzocht worden?

Het overzicht van die opgaven vormt straks de Opgavennotitie. (Inwoners zijn van harte welkom als toehoorder).

Op 23 april a.s. zal in een informatieavond met de gemeenteraad de opgavennotitie worden gedeeld. Wanneer de opgavennotitie definitief is, zal de volgende stap in het participatieproces met de samenleving gezet worden.  We organiseren hiervoor een gebiedsconferentie. 

 

Gebiedsconferentie met inwoners  

In een gebiedsconferentie (voor alle inwoners) gaan we  op zoek naar oplossingsrichtingen voor de gestelde opgaven.  Via verschillende workshops rondom diverse onderwerpen gaan we samen aan de slag om oplossingen te bedenken voor de opgaven. Ongeveer een maand van te voren wordt het programma gepubliceerd op deze website.

soest
2208