Nieuws

Opgavennotitie aangeboden voor bespreking in de raad

Op 13 mei 2020 vergadert de raad van Soest in een digitale opiniërende raadsbijeenkomst vanaf 19:30 uur over de voorlopige opgavennotitie. In de opgavennotitie wordt aangegeven welke opgaven de gemeente ziet voor het opstellen van de visie. U kunt hier de opgavennotitie inzien en een begeleidende video met presentatie bekijken.

Let op: later deze week worden de versies voor slechthorenden en visueel gehandicapten geplaatst.   

De digitale raadsvergadering van 13 mei 2020 wordt live gestreamd. Alle inwoners van Soest en Soesterberg zijn van harte uitgenodigd deze digitaal te volgen.

Meer informatie hierover is t.z.t. te vinden via de website van de gemeenteraad; https://gemeenteraad.soest.nl/ . 

Na de zomer worden de opgaven uit de notitie teruggelegd in de samenleving om samen na te denken over mogelijke oplossingen voor de opgaven. De uitkomsten van die participatiestap worden gebruikt in het vervolg van het proces richting de Omgevingsvisie.

soest
2208