Nieuws

Opgavennotitie besproken in gemeenteraad

Op 13 mei 2020 heeft de raad van Soest in een raadsbijeenkomst vergaderd over de opgavennotitie. In dit document staat welke opgaven de gemeente ziet voor het opstellen van de Omgevingsvisie voor Soest en Soesterberg. 

Bent u nieuwsgierig naar de raadsvergadering?
U kunt hier de raadsvergadering bekijken.

U kunt hier de definitieve opgavennotitie inzien en een begeleidende video met presentatie bekijken.

Vervolg:
Na de zomervakantie gaan we de opgaven bespreken met onze inwoners en ondernemers. Samen nadenken over mogelijke oplossingen. De uitnodiging om mee te denken gaan we uitgebreid communiceren, zodat wie mee wil denken en doen deze kans niet mist. De uitkomsten van deze gesprekken gebruiken we bij de vervolgstappen richting Omgevingsvisie.

soest
2208