Nieuws

Bedankt dat u meedacht over zonnevelden en windmolens!

Van september tot eind november gaven inwoners van gemeente Soest hun mening over plekken voor zonnevelden en windmolens. Eerst in workshops waar deelnemers geschikte en ongeschikte plekken intekenden op een plattegrond. Daarna konden inwoners via een online vragenlijst op zonenwindsoest.nl hun mening geven over deze ingetekende locaties. Totaal gaven 468 inwoners hun mening online of dachten actief mee in de workshops.

Wat is er uit de participatie gekomen?

Op deze plattegronden is te zien welke plekken door deelnemers het beste gewaardeerd werden. Zowel als kansrijke locatie voor zonnevelden of windturbines als waar volgens deelnemers juist geen zonnevelden en windturbines moeten komen. We hebben veel meningen opgehaald voor en tegen zonnevelden en windturbines. De meningen lopen erg uiteen, maar er zijn meer inwoners die bedreigingen zien dan kansen. Als er dan toch gekozen moet worden, dan liever zonnevelden dan windturbines.

Hoe nu verder?

Alle meningen verwerken we in het Uitnodigingskader voor grootschalige elektriciteitsopwekking. Een Uitnodigingskader geeft handvatten aan initiatiefnemers die in onze gemeente aan de slag willen met opwekken van schone energie. Daarin geven we aan waar we ruimte gaan geven voor opwekking van schone energie, hoeveel ruimte en onder welke voorwaarden. College en gemeenteraad nemen hier een besluit over. De planning is dat de gemeenteraad zich in april over het voorstel buigt. Dit uitnodigingskader is de bijdrage van gemeente Soest aan de Regionale Energietransitie (RES) regio Amersfoort. In een RES staat hoeveel zonnevelden en windmolens er mogelijk kunnen komen in een regio. Uiteindelijk komen alle Regionale Energiestrategieën samen in een landelijk plan om in 2050 CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn.

Blij met inbreng en betrokkenheid

“Graag wil ik alle inwoners die hun mening gaven hartelijk bedanken. We weten dat het lastig is om mee te denken over onderwerpen die nog niet erg concreet zijn. Terwijl het juist belangrijk is om je mening te laten horen over beleid. Het gaat toch over jouw toekomst of die van je (klein-) kinderen”, aldus wethouder Kundić.

 

soest
2208