Nieuws

Omgevingsvisie: nieuwe stappen gezet

Vorig jaar herfst gaven inwoners van Soest hun mening over hoe Soest en Soesterberg er in 2040 uit moeten zien. Al deze inzichten en opbrengsten hebben we 11 februari gedeeld met de gemeenteraad. Zij bedanken ieder voor hun inzet om mee te denken over de toekomst van Soest en Soesterberg. De gemeenteraad beslist eind dit jaar over de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg. De komende maanden gaan we verder aan de slag met het uitwerken van de visie op basis van alle meningen die we hebben opgehaald in najaar 2020.

Wat gaan we doen?

In december dit jaar beslist de gemeenteraad over de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg. Daarvoor moeten we nog een aantal stappen doorlopen.

Uit alle workshops en sessies zijn de kwaliteiten van Soest en Soesterberg naar boven gekomen. De beelden en woorden die bij die kwaliteiten horen verzamelen wij op dit moment in één document. Dit document wordt in april vastgesteld door de raad en moet het antwoord geven op de vraag: Wat voor gemeente willen wij in 2040 zijn? Dit is de eerste stap. Dit document vormt het uitgangspunt voor de tweede en laatste stap: het opstellen van de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie leggen wij vast op welke manier wij richting dat toekomstbeeld willen groeien. In juli neemt de gemeenteraad een besluit over het ontwerp van die Omgevingsvisie. Na de zomer wordt de ontwerpvisie voor alle inwoners van Soest en Soesterberg openbaar gemaakt en kan worden gereageerd. In december stelt de raad de definitieve Omgevingsvisie vast.

Omgevingsvisie: wat is dat ook alweer?

Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe zien Soest en Soesterberg er in de toekomst volgens jou uit? In de Omgevingsvisie leggen we samen met jou vast wat voor een gemeente we willen zijn, hoe we onze gemeente verder willen ontwikkelen en welke strategische keuzes daarbij horen. Hoe willen we in de toekomst wonen, hoe willen we gezond oud worden, hoe kunnen onze kinderen onbezorgd spelen, hoe verplaatsen we ons en hoe bereiden we ons voor op een leven zonder fossiele brandstoffen? Deze visie beschrijft wat voor Soest en Soesterberg we in 2040 willen zijn.

soest
2208