Nieuws

Kwaliteiten Soest en Soesterberg in beeld gebracht

Afgelopen anderhalf jaar hebben honderden inwoners van de gemeente op verschillende momenten en manieren meegedacht over vraagstukken zoals woningbouw en duurzame energie. Met die resultaten zijn de kwaliteiten van Soest en Soesterberg bepaald. Deze kwaliteiten zijn door het college van gemeente Soest aan de raad aangeboden. De raad heeft de kwaliteiten 29 april 2021 vastgesteld. De kwaliteiten vormen de basis voor de ontwerp Omgevingsvisie die naar verwachting in juli zal worden aangeboden aan de raad.

Bekijk het document met de kwaliteiten van Soest en Soesterberg door op de kaft te klikken of download hier de toegankelijke PDF (6MB).

Kaft document Soest en Soesterberg kwaliteiten voor de toekomst

Soest en Soesterberg, kwaliteiten voor de toekomst

Inwoners hebben in interviews, gesprekken, workshops en via deze website benoemd wat zij de kwaliteiten vinden van de gemeente Soest. De gemeente wordt gezien als een aantrekkelijke woon-en werkgemeente. De gemeente ligt centraal, heeft groene omgevingen binnen en buiten de kernen, het is schoon, goed bereikbaar, met onderlinge verbondenheid en er is voldoende te doen.

 

”Het is mooi om te horen en zien waarom onze inwoners zo graag in onze gemeente wonen”, vertelt wethouder Aukje Treep. “Aan ons als gemeente is de uitdaging om de goede kwaliteiten te behouden en te kijken naar de toekomst. Het gebrek aan ruimte om te wonen is de belangrijkste vraag in onze gemeente. We zien sterk de wens voor nieuwe betaalbare woningen. De vraag is waar die woningen moeten komen, zonder dat de groenkwaliteit van onze gemeente verdwijnt. Nieuwe woningen zijn ook belangrijk om onze voorzieningen op peil te houden.”

Volgende stappen

Nu de raad de kwaliteiten heeft vastgesteld, wordt gestart met het uitwerken van een ontwerp Omgevingsvisie. Daar neemt de gemeenteraad in juli een besluit over. Na de zomer wordt de ontwerpvisie voor alle inwoners van Soest en Soesterberg openbaar gemaakt en kan daarop worden gereageerd. Het is de bedoeling dat de raad de definitieve Omgevingsvisie eind dit jaar vaststelt. De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Die wet gaat in op 1 januari 2022. Bekijk hier de volledige planning.

soest
2208