Nieuws

Soest en Soesterberg in 2040: groen licht voor ontwerp omgevingsvisie

Het college van Burgemeester en Wethouders is blij dat de raad op 8 juli met de ontwerp omgevingsvisie ‘Stap voor stap ver komen’ heeft ingestemd. In de ontwerp omgevingsvisie staat beschreven in welke richting Soest en Soesterberg zich moeten ontwikkelen richting 2040: een toekomstbeeld. De ontwerp omgevingsvisie ligt van 2 september t/m 13 oktober ter inzage voor alle inwoners van de gemeente. Het college nodigt iedereen uit om dan te reageren. Die reacties worden meegenomen in het maken van een definitieve visie.

Wethouder Aukje Treep: “We zijn blij met deze volgende stap. Samen met inwoners hebben we hard gewerkt aan de ontwerp omgevingsvisie die we nu hebben. Nu is het tijd om die ontwerp omgevingsvisie weer bij inwoners neer te leggen en te horen wat zij ervan vinden. Zo zijn we samen aan de slag voor Soest en Soesterberg.”

Reageren kan vanaf 2 september

Vanaf 2 september kan iedereen in Soest en Soesterberg op de ontwerp omgevingsvisie reageren. Direct na de zomervakantie maken we bekend hoe dat in zijn werk gaat.
Die reacties neemt de gemeente mee in de besluitvorming rond de definitieve versie. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de definitieve omgevingsvisie eind dit jaar vaststelt.

Klik hier om de ontwerp omgevingsvisie te bekijken.
Er staat een samenvatting online: https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/Portals/25/ontwerp_omgevingsvisie/index.html
Informatie over de omgevingsvisie kunt u ook vinden op deze website.

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Die wet gaat in op 1 juli 2022.

soest
2208