Nieuws

Reageer vanaf 2 september op de ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Voor de zomer heeft de gemeenteraad ingestemd de ontwerp omgevingsvisie. Deze ontwerpvisie is van 2 september t/m 13 oktober in te zien. Het college nodigt iedereen uit te reageren op deze ontwerpvisie. Die reacties nemen we mee in het maken van de definitieve omgevingsvisie.

Wat is de (ontwerp) omgevingsvisie Soest en Soesterberg?

In de ontwerp omgevingsvisie beschrijven we op hoofdlijnen hoe Soest en Soesterberg zich moeten ontwikkelen richting 2040: een toekomstbeeld. Deze visie hebben we samen met de samenleving gemaakt. En leggen we nu weer ter inzage terug. Zodat we samen aan de slag blijven.

 

Reageren op de ontwerpvisie

U reageert op de ontwerp omgevingsvisie door middel van een zienswijze. Een zienswijze is een officiële reactie op het ontwerp. Reageren is mogelijk van donderdag 2 september tot en met woensdag 13 oktober 2021.

 

De omgevingsvisie bekijken

De ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg vindt u onder meer op deze website (klik hier)

Hier vindt u een digitale samenvatting.

Een papieren versie ligt bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis. Het bekijken hiervan kan op afspraak. Maak hiervoor een afspraak met dhr. R. de Goede. Bel hiervoor het algemene nummer 035-6093411, op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur. Door de corona-richtlijnen vragen wij u de stukken zoveel mogelijk digitaal te bekijken.

 

Indienen zienswijzen

Stuur uw schriftelijke zienswijze naar de gemeenteraad van Soest:

  • Per post: t.a.v. de afdeling Ruimte, Postbus 2000, 3760 CA Soest, of
  • Per mail: omgevingsvisie@soest.nl, onder vermelding van: zienswijze omgevingsvisie

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, maakt u een afspraak met dhr. R. de Goede. Bel hiervoor het algemene nummer 035-6093411, op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur. Wilt u uiterlijk 14 dagen vóór het einde van de inzage-termijn een afspraak maken?

 

Wat gebeurt er met uw reactie?

De gemeente neemt alle binnengekomen zienswijzen mee in de besluitvorming over de definitieve omgevingsvisie. Na de terinzagelegging worden deze beantwoord in de Nota van beantwoording. Deze Nota wordt betrokken bij de vaststelling van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg door de gemeenteraad. Dit vindt naar verwachting plaats in december 2021.

soest
2208