Nieuws

Bedankt voor uw inzet voor de omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Goed nieuws! Afgelopen dinsdag is de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg vastgesteld. Door al uw inbreng hebben we deze mooie visie kunnen opstellen. We klopten aan bij u, inwoners, ondernemers en partners, met de vraag: Hoe zouden Soest en Soesterberg er volgens u in de toekomst uit moeten zien? Daar is vanaf 2019 volop over meegedacht. In straatgesprekken, workshops, online bijeenkomsten, een internetconsultatie en een formele reactieronde hebben heel veel inwoners, bedrijven en partners meegedacht en meegedaan. Bedankt!

Nieuwsgierig? Klik hier om de visie te bekijken.

soest
2208