Nieuws

Inwoners reageren in groten getale op oproep om hun visie te geven op de toekomst van Soest en Soesterberg.

Camper met dame die geïnterviewd wordt.

We willen alle deelnemers graag hartelijk bedanken. In totaal hebben ca. 475 inwoners een mening gegeven over de toekomst van Soest en Soesterberg. Uit deze groep zal op basis van loting nog een aantal inwoners benaderd worden waarmee een verdiepend gesprek wordt gehouden in december van dit jaar. 

Hoe nu verder?

Volgende week, vanaf maandag 28 oktober, starten de gesprekken met onze bestuurlijke partners en een aantal vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld (zoals o.a. buurgemeenten, waterschap maar ook stichtingen, verenigingen en belangengroepen). 

Deze gesprekken gaan over in totaal 25 verschillende thema’s zoals duurzaamheid, sport, gezondheidszorg en natuur. 

In december van dit jaar ronden wij de ‘ophaalfase’ af. De resultaten worden in januari 2020 aan het gemeentebestuur gepresenteerd. Bovendien wordt alles wat is opgehaald in de interviews op deze website geplaatst. Dit zal worden gecommuniceerd via deze website, maar ook via Facebook, Twitter, Instagram en op de gemeentepagina van de Soester Courant.

In februari 2020 starten we met de fase van idee- en scenariovorming en worden de opgaven voor Soest en Soesterberg geformuleerd.

Vanaf mei gaan we in een openbare gebiedsconferentie, én een internetconsultatie, verder met het ontwikkelen van oplossingsrichtingen. Na de zomer van 2020 volgt dan de visie-vorming.

soest
2208