Nieuws

Vervolggesprek met inwoners voor Omgevingsvisie

Wethouder_Aukje_Tree...

440 inwoners uit Soest en Soesterberg hebben meegewerkt aan de individuele straatinterviews voor de Omgevingsvisie. Bijna 100 geïnterviewde inwoners hebben zich opgegeven voor een eventueel vervolggesprek. Hiervoor heeft de Gemeente Soest in totaal 8 plekken beschikbaar (2 voor Soesterberg en 6 voor Soest). Wethouder Aukje Treep heeft via een loting 8 inwoners gekozen. Zij zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

We danken alle deelnemers graag nogmaals voor hun betrokkenheid! In januari zullen de uitkomsten van alle 440 interviews op deze website geplaatst worden.

Hoe ziet de planning er voor 2020 uit? Dat vindt u op deze pagina: https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/Planning

soest
2208