Nieuws

Leerlingen Carolusschool Soesterberg en Griftland College werken mee aan Omgevingsvisie

De leerlingen van groep 8 van basisschool De Carolusschool in Soesterberg en de leerlingen uit de klassen 2VWOx en 3VWOx van het Griftland College uit Soest werken in hun les mee aan de Omgevingsvisie van de gemeente Soest. 

Ruben de Goede (projectleider Omgevingsvisie) en Marijke Bokdam (Communicatieadviseur) van de gemeente Soest hebben een les gegeven op beide scholen over de Omgevingswet. Wat is dit voor een wet en waarom wordt deze ingevoerd? Wat gaat er straks veranderen? En wat is de Omgevingsvisie? 

De vraag aan de leerlingen was; wat vind jij leuk of niet leuk aan je woonplaats? Wat gaat er goed en wat moet er anders? De leerlingen van groep 8 van de Carolusschool gaan o.a. een vlog maken van hun favoriete plek in Soesterberg en/of van een plek waar ze het juist niet leuk vinden en wat daar volgens hen aan veranderd moet worden.

Bij het Griftland College is de les onderdeel van het vak aardrijkskunde. Docent Arjen van Harskamp begeleid de les voor zijn klas 2VWOx. (De x staat voor ‘Vwo-Xtra’ met extra uitdaging in de vorm van o.a. Latijn en expertlessen). De leerlingen gaan een video of vlog maken van hun favoriete plek in Soest of juist van een plek waar ze het niet goed vinden gaan. Vervolgens leggen ze ook uit waarom ze dat vinden en wat er volgens hen op de plek moet gebeuren.

Op woensdag 11 december a.s. zal wethouder Aukje Treep de video’s van de leerlingen bekijken. De leerlingen krijgen ook een cijfer voor de video voor het vak aardrijkskunde.

Achtergrond

De vlog's en video’s van de leerlingen dienen als input voor de ‘ophaalfase’ van de Omgevingsvisie die antwoord moet geven op de vraag; ‘Hoe ziet Soest en Soesterberg er in de toekomst uit?’ 
440 inwoners uit Soest en Soesterberg gaven al hun mening bij de camper van de Omgevingsvisie. Ook stakeholders, belangenbehartigers en overige partijen zijn al geïnterviewd over hun visie op Soest en Soesterberg. 

soest
2208