Klik op een thema en praat mee!

Let op! Op deze pagina's staan enkel nog de resultaten, de internet consultatie is afgesloten, u kunt dus niet meer reageren.

De internetconsultatie voor de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg is afgesloten. De consultatie liep van 4 november t/m 27 november. Het is een aanvulling op de workshops die we rond vergelijkbare thema’s hebben georganiseerd in september en oktober.

We gebruiken uw mening om het beleid (de Omgevingsvisie) te maken, daarmee starten we direct na afloop van deze internetconsultatie.

Het gebruik van fossiele energie is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. In Nederland moet in 2050 onze CO2-uitstoot zijn afgenomen met 95%. In het rijks Klimaatakkoord is afgesproken om ook het gebruik van aardgas voor het verwa...

We hebben nu al drie jaar op rij serieuze hittegolven gehad. Wat moeten we doen om de nadelige effecten in en om het huis te beperken?

De zomers worden steeds warmer en droger. Het groen in en rondom het dorp heeft het zwaar te verduren, we moeten daarom zuiniger met water omspringen.

Soest is een groene gemeente met veel bomen, plantsoenen en grasvelden, ook in de dorpskernen. Dat groen heeft veel verschillende functies. Een daarvan is dat groen bijdraagt aan de gevarieerdheid en ontwikkeling van de natuur. Maar er zijn ook bedre...

Flinke buien, droge perioden en hittegolven zijn er elk jaar weer. Daar hebben we last van. Samen kunnen we Soest en Soesterberg weerbaarder maken tegen de grillen van klimaat. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?

De afgelopen jaren heeft het in Soest en Soesterberg weleens echt heel hard geregend. Straten en paden stonden onder water. In sommige huizen stond het water zelfs in laaggelegen garages of kelders. Hoe moeten we de wateroverlast aanpakken volgens u...

Willen we minder mensen in de auto en meer op de fiets en in het openbaar vervoer? Hoe bereiken we dat? En is dat wel een goed idee?

Wat wilt u doen om uw straat of uw buurt mooier te maken? En wat verwacht u dan van de gemeente?Heeft u ideeën en wilt u ze alvast aan ons kwijt? Schrijf ze dan hieronder in het discussievenster.

Er zijn heel veel actieve organisaties in de gemeente Soest. Van scholen tot sportverenigingen tot actiegroepen. Op deze webpagina hebben we er al zo’n 125 verzameld: https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/Algemeen/Paginas-uit-het-veld. Samenwe...

Er is veel ondernemerszin in Soest en Soesterberg en dat willen we graag zo houden en daar waar mogelijk versterken. Daarbij vinden we het belangrijk dat met name de lokale ondernemer mogelijkheden krijgt om zich hier te vestigen. Dat zijn immers de ...

Bezoekers van Soest missen een duidelijk en gezellig centrum. Dat gaat ten koste van de aantrekkelijkheid van Soest als plek om te recreëren en te ontmoeten. Veel inwoners zijn gewend aan de lintbebouwing en het gebrek aan een echt centrum en ervaren...

Vanwege de groei van Soesterberg is er nieuwe ruimte voor winkels en horeca. Maar de groei gaat best langzaam vinden velen. Een van de oorzaken is dat nieuwe bewoners vaak nog naar de winkels gaan die ze van vroeger kennen. Maar juist daardoor hebben...

Soest is van oudsher een lintdorp. Dit heeft ook gevolgen voor de detailhandel. Grootste centra zijn de winkels in de Van Weedestraat en winkelconcentratie Soest-Zuid. Door de crisis van 10 jaar geleden met daarbij de ontwikkeling van internet, is he...

Als Nederland willen we in 2050 een circulaire economie hebben, dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk willen hergebruiken. Op sommige onderwerpen, zoals energie en afval, is er volop actie. Maar veel verder komt het niet.

Bewegen is een goede manier om gezond te blijven. Dat kan je zeker ook buiten doen. In de afgelopen maanden hebben we dit zeker weer gemerkt. Grasvelden en pleinen werden op allerlei sportieve manieren gebuikt. En de bossen waren drukker dan ooit met...

Te veel omgevingsgeluid is niet goed voor de gezondheid en ook vaak niet goed voor een prettig woon- en leefklimaat. Het is daarom de moeite waard om te bespreken wat we als gemeente kunnen en moeten doen aan omgevingsgeluid. In Soesterberg is er vee...

Te veel omgevingsgeluid is niet goed voor de gezondheid en vaak ook niet goed voor een prettig woon- en leefklimaat. Het is daarom de moeite waard om te bespreken wat we als gemeente kunnen en moeten doen aan omgevingsgeluid.

Het onderwerp geluid is vooral in wetten geregeld. Dit voorkomt dat u te veel overlast ervaart. In het buitengebied kennen we al wel stiltegebieden. Binnen de bebouwde kom zijn stille plekken niet geregeld. Daarom wordt daar in deze poll een vraag ov...

Het is druk met recreanten in onze bossen en gelijktijdig zijn die bossen waardevol voor natuur en de beleving van rust.

Is er wel voldoende te beleven voor jongeren? En waar ontmoeten zij elkaar en anderen? Afgelopen zomer liep het geregeld uit de hand langs de Eem. Kan dat niet anders, beter, in de toekomst?

Volgens de huidige voorspellingen zijn er na 2030 in totaal tussen 500 en 1000 extra woningen nodig voor verschillende doelgroepen. Bovendien hebben we nu een dorp met veel groen en cultuurhistorische waarden en dat willen we niet verknoeien. Dit is ...

Volgens de huidige voorspellingen zijn er na 2030 in totaal tussen 500 en 1000 extra woningen nodig voor verschillende doelgroepen. Bovendien hebben we nu een dorp met veel groen en cultuurhistorische waarden en dat willen we niet verknoeien. Dit is ...

Het open gebied boven Soest loopt door in de gemeenten Baarn en Amersfoort. Tot aan de snelweg A1 kunnen we het zien als één geheel. In een (openbaar) gesprek met de gemeenten en andere partijen zoals de LTO (landbouw) en belangenverenigingen voor de...

Soest en Soesterberg zijn rijk aan cultuurhistorie, denk bijvoorbeeld aan de grafheuvels, de Kerkebuurt en de Wegh der Weegen. Inmiddels zijn er misschien ook jongere plaatsen of gebouwen die u wilt bewaren voor de generaties na ons. Bij jong erfgoed...

Een van de belangrijke kwaliteiten van Soest (de kern) zijn de open en groene plekken binnen het dorp. Deze plekken zijn belangrijk voor de woonomgeving, de sfeer, (ruimtelijke) kwaliteit en/of (cultuur)historie. Deze plekken staan onder druk door de...

De spoorlijn door Soest is niet rendabel. Wat kunnen we daaraan doen? Meer huizen bouwen zodat er meer reizigers komen? Of de spoorlijn tussen Soest-Zuid en Baarn juist opheffen (waarbij de verbinding vanaf Soest-Zuid naar Utrecht wel blijft bestaan)...

Langs de hele Amersfoortsestraat (N237, ofwel Wegh der Weegen) zijn verschillende partijen bezig met het ontwikkelen van zowel natuurprojecten als stedelijke projecten. Denk aan alle ontwikkelingen rond het Nationaal Militair Museum, de Nederlandse G...

Als u over windmolens en zonneparken wilt meedenken kunt u hier naar de discussie windmolens en zonneparken. U komt dan op een ander platform. 

Soesterberg groeit, veel plannen zijn al in ontwikkeling. Het dorp is minder groen en minder ‘dorps’ dan vroeger. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat de inwoners Soesterberg een prettige groene plaats vinden om te wonen. Alleen op het onderwerp...

De gemeente Soest is een levendige, groene gemeente in een druk deel van Nederland. Veel mensen willen hier wonen, werken of recreëren, anderen willen vooral de groene kwaliteiten van de gemeente verder uitbouwen. Onze bevolking vergrijst in een snel...

soest
2208