logo

Week van de omgeving - Denk en doe mee!

Op deze pagina vind je het overzicht van alle workshops die zijn georganiseerd in de Week van de omgeving. Op 28 en 29 september hebben de workshops fysiek plaats kunnen vinden. Daarna zijn de fysieke workshops afgelast in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Inmiddels hebben de overige workshops online plaatsgevonden.

Opbrengsten van de workshops

Wilt u bekijken wat we hebben opgehaald tijdens de workshops? Klik hier (22Mb) om het document met alle verslagen te bekijken.

 

Overzicht workshops

Woonruimte voor jong en oud in Soest?

In deze workshop onderzoeken we waar er kansen liggen voor woningbouw in het dorp Soest op de lange ...

Waardevolle plekken in Soest

Een van de belangrijke kwaliteiten van Soest is de groene woonomgeving. Wat zijn volgens u de waarde...

Soest in 2040

In deze bespreken we de bestaande kwaliteiten in Soest en wat de kwaliteiten in 2040 moeten zijn.

Recreëren en natuur

We willen de balans tussen natuur en recreatie met u bespreken. Hoe ervaart u deze balans momenteel ...

Natuur en biodiversiteit in het dorp

In deze workshop willen we met u nadenken hoe we de natuur en biodiversiteit kunnen verbeteren in de...

Soesterberg 2040

Soesterberg is volop in beweging. Wat moeten de kwaliteiten van Soesterberg in 2040 zijn?

Een waardevolle polder

Is de polder aan de noordkant van de gemeente goed zoals-ie nu is, of liggen er nog ongebruikte kans...

Ontmoeten en centrumgevoel nu en in de toekomst

We gaan bespreken waar en hoe we momenteel graag anderen ontmoeten in Soest en denken na over hoe we...

Een gezonde leefomgeving

Wat kunnen we als gemeente doen om te sturen op een gezondere leefomgeving? We richten ons allereers...

Gezond bewegen

Graag willen we met u in gesprek hoe we de openbare ruimte in de toekomst kunnen inrichten zodat die...

Minder met de auto, vaker met de fiets, te voet of het OV

Pakt u sinds de coronatijd ook vaker de fiets voor een kort ritje? Wanneer en waarom kiezen we eigen...

Relatie gemeenteniveau – regionale niveau

We organiseren twee gesprekken met omliggende gemeentes en regionale partners om het regionale verba...

Iets veranderen doe je samen: invloed op uw omgeving

Waarop wilt u, alleen of samen, invloed uitoefenen in uw omgeving? Gaat dat dan over de straat, de b...

De nieuwe economie in de gemeente Soest

Hoe moet er in 2040 gewerkt worden in de gemeente Soest? Welke trends zien we en waar willen we ons ...

Kansen voor zonnevelden

In deze workshop bespreken we de kansen die er zijn voor zonne-energie in veldopstellingen in de gem...

Bedreigingen voor zonnevelden

In deze workshop bespreken we de bedreigingen die er zijn voor zonne-energie in veldopstellingen in ...

Kansen voor windenergie

In deze workshop bespreken we de kansen die er zijn voor windenergie in de gemeente. Als gemeente So...

Bedreigingen voor windenergie

In deze workshop bespreken we de bedreigingen die er zijn voor windenergie in de gemeente. Als gemee...

Op weg naar een aardgasvrij Soest en Soesterberg

De warmtetransitie is de weg naar een aardgasvrije toekomst. Voor de gemeente staat nog niets vast e...

Hoe omgaan met extremer weer: Hoog en droog

Is er wel voldoende water beschikbaar in de toekomst? Welke risico’s zijn er door droogte? Hoe gaan...

Hoe omgaan met extremer weer: Laag en nat

Hoe gaan we samen om met de gevolgen van de heftige regenbuien? Welke risico’s zijn er?

Hoe omgaan met extremer weer: Poeh wat heet!

Wat kan je doen om hittestress te voorkomen? Welke risico’s zijn er door hittestress? En hoe gaan w...

soest
2208