Kansen voor zonnevelden

energietransitie zonnevelden

Bron afbeeldingen: Jongerenproject WATT NOU! En Unsplash

Tijdens deze workshop op 28 september bespreken we de kansen die er zijn voor zonne-energie in veldopstellingen in de gemeente. Als gemeente Soest willen we ons steentje bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. Door deel te nemen aan de workshops kunt u inbreng geven en invloed kunt uitoefenen op het beleid voor opwekken van elektriciteit in Soest. We willen graag van u weten wat u belangrijk vindt bij de afweging van initiatieven voor zonnevelden en windturbines en de locaties hiervoor. Dit nieuwe beleid brengen we in bij de Regionale Energiestrategie (RES) van Regio Amersfoort. In de RES maken we afspraken met o.a. gemeenten in de regio over energieopwekking. Tijdens deze workshops gaan we op zoek naar argumenten voor en tegen windturbines of zonnevelden.

|
soest
2208