De nieuwe economie in de gemeente Soest

ondernemenindetoekom...

Bron afbeelding: Unsplash

Hoe moet er in 2040 gewerkt worden in de gemeente Soest? Welke trends zien we en waar willen we ons op richten. Wat kan het werken bijdragen aan de algemene woon en leefkwaliteit van Soest en Soesterberg. Vervolgens vragen we ons af: waar wordt er in 2040 gewerkt? Wat is er voor nodig? Met uw inbreng kijken we naar de toekomst van onze bedrijventerrein en bereiden we ons voor op werklocaties en werkplekken van de toekomst.

|
soest
2208