Een gezonde leefomgeving

Bron afbeelding 1: RIVM
Bron afbeelding 2: Atlas Leefomgeving

Wat kunnen we als gemeente doen om te sturen op een gezondere leefomgeving? We richten ons allereerst op geluid omdat we daar (enige) invloed op kunnen hebben. We willen met u bespreken wat voor soort geluiden u ervaart als overlast en welke gebieden belangrijk zijn als stille gebieden. Met uw bijdrage kunnen we beter dan nu inschatten waar we ons op kunnen richten als het gaat over geluid. Daarnaast zijn we benieuwd welke andere aspecten u belangrijk vindt bij een gezonde leefomgeving.

|
soest
2208