Een waardevolle polder

waardevollepolder

Bron: LOS stadomland op basis van topotijdreis.nl

Is de polder aan de noordkant van de gemeente goed zoals-ie nu is, of liggen er nog ongebruikte kansen voor duurzaamheid? Denk dan aan kansen voor meer lokale voedselkringlopen, natuurinclusieve landbouw, waterberging en klimaatadaptatie, gezondheid (meer mogelijkheden om te bewegen), natuurontwikkeling, energieopwekking, stiller, donkerder en mobiliteitskeuzes. Samen met u willen we kijken wat er kan en wat we willen. We werken met twee scenario’s: een kleinschalig landschap met veel boomsingels zoals dat er een eeuw geleden was, en het huidige landschap.

|
soest
2208