Natuur en biodiversiteit in het dorp

Bron afbeelding 1: Beeldbank gemeente Soest, Marjolein van Steen en Marlein Smith
Bron afbeelding 2: Hans van Kempen en bewoners Ton en Aart

Wilt u meer natuur in uw woonomgeving, en ziet u ongebruikte kansen? In deze workshop willen we met u nadenken hoe we de natuur en biodiversiteit kunnen verbeteren in de bebouwde kom. We zullen dit bespreken aan de hand van drie thema’s: natuur in de openbare ruimte, natuurinclusief bouwen en natuur in uw tuin of op uw balkon. Welke rol ziet u voor uzelf, voor de bewoners? En welke rol voor de gemeente?

|
soest
2208