In 2040 is de polder tot aan de A1 omgevormd tot een agrarisch natuurlandschap. Dat is een plek waar we kunnen genieten van het mooie landschap en de activiteiten die er te doen zijn. Het gebied wordt ook druk bezocht door recreanten uit de regio. Het groene karakter van de polder blijft behouden. Ook is de natuur versterkt met het oog op klimaatverandering en wordt er water opgeslagen in de polder.

Duurzame landbouw die gericht is op de lokale consument heeft in 2040 een plaats in de polder. De polder is gevarieerder dan nu en we kunnen er meer doen. Je kunt denken aan horeca, een plek om te zwemmen of een uitzichtplek Het is een fijne plek om te zijn.