De gemeente Soest in 2040

De gemeente Soest in 2040

De gemeente Soest is een levendige, groene gemeente in een druk deel van Nederland. Veel mensen willen hier wonen, werken of recreëren, anderen willen vooral de groene kwaliteiten van de gemeente verder uitbouwen. Onze bevolking vergrijst in een snel tempo en er komen meer kleine huishoudens. Deze trend zet de mogelijkheden voor onder andere sport, onderwijs, detailhandel en zorg steeds verder onder druk.

 

 

Deel

Reacties

 • In het geval van Soest is het een misverstand dat de voorzieningen alleen maar op peil kunnen blijven als er nieuwbouw bij komt. Soest heeft een gemêleerde leeftijdsopbouw en een voldoende kritische massa waarmee voorkomen wordt dat Soest in de voetsporen van Baarn treedt. Al die mensen wonen nu ook ergens. Je hoeft je als gemeente niet verplicht te voelen om voor je eigen bewoners te bouwen. Niet voor niets hebben we een Provincie die woningbouwprogramma's op zet die ook in de behoefte van Soest voorzien. Zo heeft Soest ooit mee betaald aan de ontwikkeling van Vathorst en heeft de Provincie afspraken met Flevoland dat Flevoland ook bouwt voor Soest. Dat velen dat niet willen of een woning in Soest niet kunnen betalen is een ander punt. Maar voor de prijs van een woning geld nog altijd dat de prijs wordt bepaald door locatie. en de locatie Soest heeft en prijskaartje. Dat betekend dat als wij gaan bouwen voor het lagere of midden segment en dit in de verkoop gooien, dan wordt dat vanzelf weer te duur. Huurwoningen datzelfde segment trekt een heel ander soort publiek en problematiek aan.Er zijn genoeg woningen voor de doelgroep 20-30 alleen niet in aantrekkelijke gebieden voor die groep.Wat dan een goede mogelijkheid is is het oude plan van Portaal voor de renovatie van de flats van stal halen; als dit een aantrekkelijke buurt wordt om te wonen dan komen er vrij snel veel woningen voor de 30 ers vrij. Nu wil daar niemand van de doelgroep 20-30 wonen.Daarnaast zou het transformeren van bestaande woningen (Portaalwoningen in 'Hart) naar aantrekkelijke woningen niet allen ten goede kunnen komen aan de doelgroep maar zou ook de buurt verbeteren. Kortom; Kijk eens naar andere mogelijkheden om de doelgroep van 20-30 jarige te bedienen met een woning dan alleen maar meer bij bouwen. Soest is nu groot genoeg alleen moeten nu de oude woningen weer aantrekkelijk gemaakt worden voor de doelgroepen.
  25-11-2020 20:25:02
 • Duurzaam Soest, maar dan wel voor iedereen. Dus niet alleen dure (koop)woningen (laten) bouwen, maar eindelijk eens meer sociale (huur)woningbouw.Wat zou het mooi zijn: duurzaam en betaalbaar wonen tussen Lange Brink en spoorlijn.
  25-11-2020 14:18:26
 • Aan de randen van Soest zijn er diverse open stukken die best voor 60% ingevuld mogen worden voor woningen inclusief de noodzakelijke voorzieningen.Dan krijg je wijken of wijkjes waar het heel goed wonen is en waar ook voldoende groene ruimte in de wijk is.Belangrijk is dat er dan die woningen worden gebouwd die passen bij de buurt.Dus in de buurt van de van Weedestraat vooral woningen op ouderen gericht en bijvoorbeeld aan de Jachthuislaan woningen voor jongeren.Achter de brandweerkazerne kan je dan woningen bouwen voor gemengde populatie.De groene ruimte in de kernen van de wijken in Soest alleen bebouwen voor voorzieningen.Bijvoorbeeld bij Schapendrift reserveren voor vervangen van sporthal de Bunt en dan op de plaats van de Bunt appartementen voor ouderen bouwen. Daar worden de winkelcentra interessanter door.
  23-11-2020 18:29:02
 • Wij kiezen voor een duurzaam Soest met (i) veel aandacht voor natuur en duurzame recreatie (geen autosporen meer in onze fraaie duinen), (ii) duurzaam bouwen en wonen, (iii) collectieve aandacht voor de energietransitie met o.a. goed geregelde opslag van zelf opgewekte elektriciteit, (iv) de auto op diverse plekken zoveel mogelijk weren om weer ruimte te scheppen voor kinderen en bewoners, (v) vooral duurzame landbouw in onze omgeving stimuleren, (vi) goed openbaar vervoer. Kortom: "Soest: duurzaam koploper".
  21-11-2020 13:57:05
 • Soest ligt op de scheidslijn van polder en bos. Prachtige natuur overal om ons heen. Laten we dit zo houden en waar mogelijk uitbreiden. Wonen is een heikel punt en hier heeft de gemeente tot nu toe wel het e.e.a. laten liggen. Geld speelt hierbij altijd de hoofdrol en dat moet veranderen om eindelijk aan de slag te kunnen gaan met de bouw van sociale huur- en koopwoningen, zodat jongeren gewoon in Soest kunnen blijven, het ouderlijk huis kunnen ontvluchten en op zichzelf kunnen gaan wonen. Zorg er ook voor dat ouderen makkelijk van groot naar kleiner kunnen, zowel koop als huur. Onze samenleving is sterk in beweging. Gemeente pas u hierop aan!!!
  19-11-2020 14:24:30
 • Geheel eens met de reactie van L.M. de Goede !! (zie met enige aanpassing hieronder)Gemeente Soest is een groen dorp , maar moet zich ook richten op de toekomst en dat is de jeugd. Dus zorgen voor starters woningen waarbij het groene niet vergeten moet worden Wat mij betreft mag er wat meer recreatie komen aan de Eem bijv. een theehuis of uitspanning, voor de mensen die langskomen op de mooie fietspaden langs de Eem. Ook voor de jeugd een (afgebakende) plaats in de Eem om te zwemmen, waar bij het mooie weer van de laatste jaren steeds meer jeugd bij elkaar komt. Zorg hierbij op toezicht, waardoor veiligheid gewaarborgd is.
  19-11-2020 13:25:44
 • N
  Voor mij als starter is het bijna onmogelijk om in ons mooie Soest te blijven wonen. Om mij heen hoor ik van veel begin 20-30ers dat ze graag zouden willen blijven wonen in Soest maar dit eigenlijk geen optie is want er staat geen starterswoning te koop. Om het een levendig, gemixed en gezellig dorp te houden lijkt het mij een must om starterswoningen te bouwen en de jeugd vast te houden. Laat het geen vergrijst dorp worden, dat zou erg zonde zijn!
  12-11-2020 18:22:26
 • Leegstaande panden om bouwen tot woningen of slopen en er woningen bouwen. Proberen het groen dat er is te sparen. De recreatieplaatsen beter benutten. Mensen er op wijzen dat ze vuil mee naar huis nemen en niet dumpen in de natuur.
  12-11-2020 10:36:59
 • Gemeente Soest is een groen dorp , maar moet zich ook richten op de toekomst en dat is de jeugd. Dus zorgen voor starters woningen waarbij het groene niet vergeten moet worden Wat mij betreft mag er wat meer recreatie komen aan de Eem bijv. een theehuis of uitspanning, voor de mensen die langskomen op de mooie fietspaden langs de Eem. Ook voor de jeugd een plaats om te zwemmen, waar bij het mooie weer van de laatste jaren steeds meer jeugd bij elkaar komt, zonder toezicht, waardoor er nogal wat natuur wordt platgetreden en er veel rotzooi wordt achtergelaten. Veel succes met deze enquette!
  5-11-2020 9:33:37
 • extensief en circulair bouwen combineert ruimte voor wonen voor jong en oud én gevoel voor de natuur.
  4-11-2020 19:08:13
 • Groen Soest, gericht op de toekomst, versterken en niet teveel nieuwe projekten, tenzij gericht op zelfvoorzienendheid . Vooral tegen afval wat niet meer opgeruimdkan worden.
  4-11-2020 18:19:24
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
soest
2208