De spoorlijn tussen Baarn en Soest-Zuid opheffen

De spoorlijn tussen Baarn en Soest-Zuid opheffen

De spoorlijn door Soest is niet rendabel. Wat kunnen we daaraan doen? Meer huizen bouwen zodat er meer reizigers komen? Of de spoorlijn tussen Soest-Zuid en Baarn juist opheffen (waarbij de verbinding vanaf Soest-Zuid naar Utrecht wel blijft bestaan). Welke kansen biedt dat voor de ruimtelijke ontwikkeling? Welke bedreigingen ziet u? En wat zouden we kunnen doen met de vrijgekomen spoorlijn?

 

 

Deel

Reacties

 • als regelmatige gebruiker van zowel de trein naar Amsterdam(vanaf Baarn) en naar Utrecht (vanaf Den Dolder) vraag ik mij af waarom er überhaupt een trein vanaf Soest Zuid naar Baarn rijdt. Van Soest naar Baarn reist vrijwel niemand, tien reizigers is veel. Ook toen de verbinding met Amsterdam nog goed was. Soest is, op een station aan de grens met Belgie na, het minst drukke station van Nederland.Wat verbeterd kan worden is de frequentie vanaf Soest zuid naar Utrecht, Als de trein niet verder gaat dan Soest ZUid dan kan de frequentie naar vier keer per uur en dat zou per saldo voor een forse verbetering van het OV in Soest betekenen. De buslijnen kunnen de wegvallende lijn wel opvangen.Woningbouw om de lijn rendabel te maken is een erg onzinnig argument. De lijn naar Baarn zou ik niet opheffen maar in het weekend in gebruik geven aan het spoorwegmuseum als museumlijn vanaf station Maliebaan. Dat bevorder het toerisme naar Soest ook.
  25-11-2020 19:42:33
 • de lijn moet sowieso blijven; met Corona is OV even uit beeld maar dat is tijdelijk. Alle forensen in de auto zorgt voor verder verstopping van de wegen en is niet groen. het lijntje 'hangt' tussen de grote treinverkeerstsromen van NS in. Een alternatief dat aantrekkelijk lijkt is het spoor in Den Dolder (evenals in Baarn jaren geleden is gebeurd) loskoppelen van het hoofdspoor en Den Dolder evenals Baarn een overstap station maken. Als je dit slim doet d.w.z. een voor een goede aansluiting op bestaande NS dienstregeling zorgt wordt Baarn- Den Dolder een goede toevoerverbinding met lagere exploitatiekosten.
  25-11-2020 19:41:47
 • Deze treinverbinding is zeer belangrijk voor Soest, die moet uiteraard blijven. Soest en de andere gemeenten langs de lijn moeten de lijn wel 'voeden'; er moet goed gebruik van worden gemaakt. Een belangrijk punt is om dichtbij de stations dichter te bouwen (appartementen voor jong en oud) en daarmee potentiële treinreizigers te trekken (weinig parkeerfaciliteiten, maar wel een treinstation). En dat zouden alle gemeenten langs de lijn moeten nastreven. Wat er nu gebeurt bij station Soestdijk is een schoolvoorbeeld hoe het nìet moet, een gemiste kans. De gebouwde omgeving kan uiteraard niet vlot worden veranderd, maar de kansen moeten worden benut. Verder moeten er goede aansluitingen zijn in Baarn en Utrecht.Opnieuw een discussie starten over deze treinverbinding is niet goed voor het vertrouwen van de burger in de overheid (en NS/Prorail). Er zijn velen die hebben gekozen voor wonen in Soest (nabij een station) en er dan ook gebruik van willen blijven maken.
  25-11-2020 18:17:56
 • OV stimuleren, dus lijn behouden. Eventueel 1 of 2 station(s) sluiten als bezetting te gering blijft. Dan idd snel fietspad en zorgen voor goede aansluiting bussen.
  25-11-2020 16:25:30
 • OV stimuleren, dus lijn behouden. Eventueel 1 of 2 station(s) sluiten als bezetting te gering blijft. Dan idd snel fietspad en zorgen voor goede aansluiting bussen.
  25-11-2020 16:24:17
 • jammer dat er te weinig opties aangeboden worden optie 1 benaderd mijn voorstel het meest maar dan in combinatie met soest middenMoet openbaarvervoer en in dit geval treinverkeer rendabel zijn gelet de discussies op het gebied van mobiliteit en milieu. Om te voorkomen dat het met de bereikbaarheid van Soest dezelfde kant op gaat als met Soesterberg, waar het openbaar vervoer helemaal slecht geregeld is door het minimaliseren van het busvervoer, is openbaarvervoer en treinverkeer noodzakelijk voor alle doelgroepen van scholieren en studenten tot ouderen. Door het opheffen van de spoorlijn dwingen we de inwoners van soest in de auto voor woon -werk, immers het aantal grotere bedrijven in de gemeente soest staat toch al op een laag peil en werken veel mensen buiten de gemeente. Meer huizen bouwen zou een goede optie zijn maar dan met doel onze eigen inwoners een kans op de woningmarkt te geven en niet om meer van buiten Soest te laten instromen. De optie vanaf Soest-Zuid naar Utrecht zou ik vervangen voor een andere optie nl opheffen van Soest zuid als stop en de omgeving van Soestmidden geschikt maken als parkeerplaats en busstation en treinstation. Het terrein van Welkoop en aan de andere zijde van de spoorlijn het terrein van aannemer Smeeing zou hier uitermate geschikt voor zijn. Met de juiste voorzieningen is Soestmidden makkelijk bereikbaar voor de fietsers, bus en auto. Deze locatie zou ook gelijk het verkeersprobleem op de Ossedamweg grotendeels oplossen, denk aan de vele voetgangers en busverkeer waarvoor de stoplichten op rood gaan. De kansen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling met een treinstation in de polder tussen Baarn en Amersfoort is legio v.w.b. woning bouw. Een station zonder woningen in haar directe omgeving is immers een utopie en zal snel vervallen in de categorie van onrendabel.Verminderde trein mobiliteit zie ik als een bedreiging voor de trein forenzen in het kader van woon-werk verkeer, scholieren en studenten en ouderen, recreatie en stadsbezoeken en daarnaast een toename van het autogebruik veroorzaken.Ik denk dat er weinig directe voordeel te halen is met de vrijgekomen spoorlijn anders dan recreatie tbv wandel en fietsverkeer. Echter het station in de polder biedt volop gelegenheid tot woningbouw.
  22-11-2020 20:31:50
 • Soest profileert zich als een Groen. Daar hoort bij dat niet alleen vanuit rendement wordt geredeneerd maar vooral ook vanuit Duurzaamheid. Het zou juist goed zijn zoveel mogelijk auto's uit Soest te weren en het Openbaar Vervoer te verbeteren en te stimuleren. Te denken is aan (i) een goede overstap te Baarn op de intercity richting A'dam (zoals voorheen), (ii) actieve stimulans van OV bijvoorbeeld door prijsreductie op abonnementen, (iii) verbeterde P+R faciliteiten om multi-modaal reizen te bevorderen. Laten wij er dan gelijk voor kiezen bij voorbeeld alle winkelstraten autovrij te maken, opdat Soest weer van de bewoners wordt in plaats van voor de autorijder.
  21-11-2020 13:40:16
 • Treinstation met verbinding naar Utrecht en Baarn/Amsterdam moet absoluut behouden blijven!!In Soestdijk is er een behoorlijke vergrijzing bezig met ouderen, die zeer actief zijn en nog in eigen huis willen blijven wonen. Deze groep maakt veelvuldig gebruik van OV om naar musea e.d. te gaan. Hef je dit station op, dan raken velen geïsoleerd. Ja, helaas is Soestdijk geen grote wijk, dus minder rendabel, maar voor de bewoners uitermate belangrijk! Tevens zijn er nog veel studenten en forensen die hier gebruik van maken. Hoe komen zij anders in de stad? Schaf je dit station af, dan zal er meer auto beweging komen naar Baarn en Den Dolder, iets wat mij helemaal niet wenselijk lijkt!
  19-11-2020 16:40:10
 • Wim
  Voor de inwoners van Soest (jong en oud) deze lijn in stand houden. Past in de visie om iedereen meer gebruik te laten maken van het OV. Je gaat ook in Soest wonen met o.a. in je achterhoofd dat NL goed bereikbaar is vanuit Soest met de trein. Zeker nu de aansluiting in Baarn weer beter gaat worden.
  19-11-2020 16:28:28
 • Het lijntje Utrecht-Baarn is aan verbetering toe wil het economisch nog betaalbaar blijven.Omdat in de omgevingsvisie van de 10 gemeenten in de regio al gesproken wordt over een mogelijk station tussen Amersfoort en Baarn zou ik inzetten op een lijn Utrecht-Soest .v.v. en de frequentie naar 3 x per uur opvoeren.Indien het station tussen Amersfoort - Baarn gerealiseerd gaat worden kunnen inwoners aan die kant van Soest gemakkelijk over Amersfoort naar Utrecht.Bovendien komen de gronden tussen de spoorlijn en Soest dan beschikbaar voor woningbouw. Dit heeft tevens voordelen voor het behouden van het winkelcentrum aan de Van Weedestraat.Nu ligt dat aan de rand van Soest en niet centraal omgeven door woningen. Door bouw tussen de Stadshouderslaan en het spoor kan er eindelijk iets gedaan worden aan de woningproblematiek voor ouderen en jongeren.Er liggen dus volop kansen maar dan moet de politiek als vertegenwoordigers van de inwoners die ook willen pakken.
  19-11-2020 16:18:50
 • Is het beleid van de provincie niet juist ook inzetten op OV? Dan is de provincie een belangrijke medestander.Uitdaging is om plekken als Zeist en Amersfoort juist bereikbaar te krijgen met OV door goede aansluitingen. De aansluiting in Baarn us uutermate voor verbetering vatbaar ( wellicht een verklaring voor de lage bezetting?), dus zorg voor snelle overstap naar Amsterdam en Amersfoort en vv.Ander idee: schakel over op Arriva en doe het vervoer met evt een waterstoftrein . Arriva doet dit met verve in Duitsland en Nederland . Bij Arriva staat vervoer centraal en niet de kiosk. Een ander concept is: teken in op een tirein die je van baarn naar den dolder brengt en als er genoeg passagiers zijn rijdt er een trein met minimaal 1 per uur. Houdt dus in meer en kleinere treinen in de spits en minder in de daluren. Overstappen in den dolder. Dit is een soort van econonische oplossing.Nog een zoals boven: zelfrijdende kleine treintjes die om de 15 min rijden. Spoorboomfrekwentie is dan een uitdaging.Maak er in de daluren tussen 12 en 17 uur een treincafe van. Of een museumcafe.En last but not least: waarom moet het altijd weer over geld gaan? Met die slogan zou het lijntje er nooit gekomen zijn meer dan 199 jaar geleden.
  18-11-2020 18:59:20
 • Nee niet opheffen. Waar blijft Soest op de kaart zonder goede verbindingen met onze omgeving. Het lijntje dus zeker behouden!
  18-11-2020 16:53:02
 • Ik ken verschillende mensen die van dit lijntje afhankelijk zijn en ik gebruik hem ook regelmatig ondanks dat ik niet in de buurt van 1 van de stations woon. De bus is echt geen optie. Lang niet overal is deze goed te bereiken voor iedereen. Dit lijntje weghalen zal er voor zorgen dat weer veel meer mensen in de auto stappen en voor degenen die geen auto hebben zal het een grote verarming zijn.
  16-11-2020 15:12:42
 • De verbinding Soest Zuid naar Utrecht is belangrijk en wordt naar mijn weten veel gebruikt. Zonder deze lijn zal de Biltse weg nog drukker worden.Van Soest naar Amsterdam reizen kan ook via Utrecht, en vanaf station Baarn zijn er goede verbindingen, dus het traject Soest Zuid-Baarn is minder belangrijk. Maar het lijntje hoort wel bij Soest. Altijd een mooi gezicht om de treintjes langs de Eng te zien rijden. Het is zeker een goed idee om de aansluiting in Baarn te verbeteren en deze spoorlijn te redden. Het vrijkomen van het tracee zal weinig voordeel opleveren.
  9-11-2020 19:59:07
 • Dat Utrecht makkelijk te bereiken is met de trein, was voor ons reden om in de wijk Soestdijk te komen wonen. Als ik richting Amsterdam moet, pak ik inderdaad de trein in Baarn, omdat de overstap echt schandalig is. Het parkeerterrein op Soest-Zuid mag wel groter worden als de stations worden opgeheven.
  9-11-2020 10:14:05
 • Bouden van deze essentiele ov-verbinding naar Utrecht en Baarn ( Amsterdam)! Soest is een vergrijzende gemeente met als gevolg een toenemende behoefte aan goed ov voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen autorijden en dan ook niet meer op de fiets naar Baarn of Soest-Zuid kunnen om de trein te pakken. Ook studenten die niet op kamers zijn in Utrecht of Amsterdam, maken veelvuldig gebruik van deze lijn. Verkeerstechnisch is het nauwelijks een hindernis, zeker als het sluipverkeer door Soest vanaf Amersfoort alternatieven krijgt ( ringweg). Daarbij, als die er echt last van zouden hebben, gingen ze niet "sluipen"! Mogelijk te overwegen valt om in de daluren de frequentie terug te brengen naar eens per uur i.p.v. eens per half uur. Voor de rest : absoluut in stand houden!
  8-11-2020 15:04:01
 • Treinstation Soest en Soestdijk behouden. Voor bewoners in de buurt een prima OV-verbinding richting Utrecht en Amsterdam. Je kunt het nog aantrekkelijker maken voor bijv. recreanten uit Utrecht/Amstyerdam, door er een wandeling aan te koppelen vanaf station Soest, over de Eng en/of richting de polder.
  7-11-2020 15:51:26
 • Zonder het lijntje Soest Zuid - Baarn moet je dus altijd via Den Dolder of Utrecht naar Amsterdam/Schiphol. Denk ook eens aan de ouderen, die misschien niet meer kunnen/mogen autorijden en ook niet zo makkelijk op de fiets stappen naar Soest Zuid of Baarn. Bovendien stal je niet graag incidenteel je fiets bij een station omdat er daar veel vernield worden. De auto is voor Soest zuid ook geen echte optie omdat de parkeerplaats te klein is. Door met de auto naar het station te gaan wordt de milieuwinst minder. De lijn ligt er al, de haltes staan er al, waarom zou je deze luxe opgeven?
  5-11-2020 12:40:29
 • Ik ga regelmatig met de trein, en heb dus belang bij openbaar vervoer!Ik gebruik station Soestdijk, maar de spoorlijn mag best korter, ik fiets wel door naar Soest-zuid ☺
  5-11-2020 12:16:20
 • Ik vind een treinstation in mijn woonomgeving erg belangrijk. Maar als ik kijk naar bv station Soestdijk dan moet ik eeelijk zijn: voor de richting Amsterdam ga ik als inwoner van Soestdijk meteen naar station Baarn. Voor de richting Utrecht ga ik naar Den Dolder, dan kan ik ook nog eens kiezen uit 4x per uur. Dus is het misschien niet eens zo’n gek idee om de lijn tot Soest-Zuid intact te laten en in te zetten op een betere verbinding naar Amersfoort.
  5-11-2020 11:24:37
 • De provincie Utrecht staat voor een grote woningbouwopgave. Ook in Soest komen meer woningen en dus komt er meer verkeer.In dat kader past niet het denken in rendabel of niet, maar denken in: hoe krijgen we die mensen op hun bestemming ?Soest is een gemeente met veel forensen. Daarbij past een optimaal en aantrekkelijk OV netwerk.Overigens vanaf 13 december 2020 wordt de overstap in Baarn 's morgens richting Hilversum sterk verbeterd ! En 's middags andersom.
  5-11-2020 9:40:48
 • Treinstation Soest, met een verbinding naar Utrecht en Baarn is juist de reden om in Soest te komen wonen, op loopafstand van station Soest. Zonder deze verbinding, hadden wij niet voor Soest als woonplaats gekozen. Een treinstation in de buurt is voor woon/werkverkeer en recreatie heel belangrijk. De overstap in Baarn moet beter, dat zal veel meer mensen trekken, die dan in Baarn over kunnen stappen naar Hilversum en Amsterdam. De reden van de slechte overstap is de reden dat de lijn Soest-Baarn zo minimaal gebruikt wordt. Als we naar een duurzame toekomst willen, moeten we geen treinstations en verbindingen gaan opheffen. Ik wie dit plan verzonnen heeft, deze persoon gebruikt zelf de trein niet en denkt alleen maar aan huizen bouwen. Eigenbelang.
  4-11-2020 14:05:58
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
soest
2208