Waardevolle plekken binnen de kern Soest in 2040

Een van de belangrijke kwaliteiten van Soest (de kern) zijn de open en groene plekken binnen het dorp. Deze plekken zijn belangrijk voor de woonomgeving, de sfeer, (ruimtelijke) kwaliteit en/of (cultuur)historie. Deze plekken staan onder druk door de behoefte aan woon- en werklocaties.

 

 

Deel

Reacties

 • niet alle groen gaten volbouwen, dat is juist de charme van Soest.oude industrie/kantoorgebouwen benutten voor betaalbare jongeren behuizing.niet zo krampachtig met die polder; tot aan het spoor is geen heilige grond; het spoor is een 'natuurlijke scheiding'
  25-11-2020 20:03:45
 • Het karakter van Soest wordt nu juist bepaald door die open stukken/doorkijkjes.er worden nu al te vaak en teveel open stukjes door projectontwikkelaars (bij de schans, Laanstraat, voormalige tuinder bij de dacostaschool en nu weer op de Koninginnelaan) vol gebouwd. De gemeente moet zich eens hard maken voor behoud hiervan in plaats van te kijken waar er ruimte zit. Mensen van buiten kiezen voor Soest voor het unieke karakter van open doorkijkjes en snipper natuur . Soest hoeft geen huizen te gaan bouwen omdat die mensen zo graag hier willen wonen. ER moeten wel huizen komen maar alleen door transformatie van bestaande bouwkavels. Grote villas. mogen bets door meerdere huishoudens bewoond worden. dus laat splitsing toe. dat voorkomt ook dat kantoren intrek nemen. IN de "stedelijke" kern van Soest (Dalweg) zou plaats zijn voor meerlaags bouw. Maar die kans wordt op de plek van het voormalig politiebureau niet gegrepen. Verdichting is ook een rijksrichtlijn en zorgt er ook voor dat bestaande voorzieningen beter gebruikt worden. een nieuwe wijk of wijkje vraagt vaak ook weer om nieuwe kostbare voorzieningen .Zolang het binnenterrein van het gemeentehuis en de tuin niet beter benut worden, moet de gemeente niet bij bewoners vragen of ze het erg vinden dat hun uitzicht verpest wordt met nieuwbouw. ;-)
  25-11-2020 19:59:08
 • Veel is al gezegd: niet bouwen in het buitengebied, de randen van Soest, de duinen etc. Daarnaast vergrijsd Soest snel: voordat dit prachtige dorp uitsterft, moet er daarom ruimte gemaakt worden voor startende jongeren en jonge gezinnen. Betaalbare woningen voor juist de startende nieuwe bewoners. Er zijn nog voldoende plekken waar m.n. de omgeving Stadhouderslaan en goede locatie zou kunnen zijn.
  25-11-2020 6:53:30
 • Soest moet zich echt inspannen om haar kostbare groen te behouden. Zo'n prachtige natuuromgeving is iets wat je niet zo maar tegenkomt.Laten we eerst de leegstaande gebouwen en terreinen transformeren tot woningen. Denkend aan de leegstand van kantoorpanden welke vanaf nu een andere functie gaan krijgen met al het thuiswerken. Bedrijventerreinen concentreren en vervangen met betaalbare woningen. Zo behouden we de natuur in de buitengebieden voor ons allen om de hoek.
  24-11-2020 20:08:12
 • Laten we Soest "ons Soest" houden waar zij al jaren om bekend staat (onder andere)... de natuur! Om een voorbeeld te geven; mijn nieuwe collega wil kennismaken middels een wandeling (creatieve oplossing in tijden van Corona) nadat ik vertelde dat ik in Soest woon was direct de wandelplaats bepaald.. hou Soest het prachtige groene Soest! Bouw bestaande en leegstaande panden om tot woningen!! Dit is een win-win-situatie; op deze manier zal ook het leegstandscijfer dalen!
  24-11-2020 19:14:16
 • De groene buitengebieden van Soest dienen behouden te blijven. Behoud kostbare natuurgebieden zoals Soesterveen, Boerenstreek en Hees. Ontwikkel die natuurgebieden, zoals het Soesterveen, ook door waar het mogelijk is. Mogelijk bieden bedrijventerreinen waaraan minder behoeft is, mogelijkheden tot betaalbare woningen.
  24-11-2020 14:01:20
 • Mee eens om zorgvuldig met groen en natuur om te gaan. Bij bouwen voor jongeren en starters is noodzaak. Dus eerst de mogelijkheden binnen de bebouwde kom benutten zoals die in voorgaande reacties zijn benoemd. Als dit onvoldoende soelaas oplevert dan kijken waar het de minste impact op de natuur heeft. Een optie is dan om langs de Stadhouderslaan richting Baarn te bouwen. De stroken tussen uitvalsweg en spoordijk en uitvalsweg en Vredehofstraat/Praamgracht . Daar is van aantasting van natuurlijk landschap weinig sprake. Verkeerstechnisch ook niet verkeerd omdat verkeersafwikkeling over bestaande infrastructuur en de locatie nabij station Soestdiik of Baarn ligt.
  24-11-2020 13:56:19
 • Jet
  Ik begrijp dat er behoefte is aan betaalbare woningen, met name voor starters en ouderen, in Soest. Tegelijkertijd is het van belang (klimaat en stikstof problematiek) juist nu uiterst zorgvuldig om te gaan met de, veelal kwetsbare, groene gebieden in Soest. Die gebieden zijn niet alleen een rijkdom voor Inwoners van Soest, maar ook ver daar buiten. Ik ben het eens met de beschreven alternatieven in de eerdere reacties. Dus alsjeblieft gemeente Soest: geen nieuwe bebouwing in groene gebieden...
  24-11-2020 13:40:31
 • De laatste plekken groen bebouwen lijkt me geen goed plan. Soest is juist uniek door de mooie afwisseling met de groene natuur op loopafstand van de bebouwing. Er zijn wel verrommelde industriegebieden die prima bebouwd kunnen worden vanwege leegstand en/of afbraak van eerdere bebouwing.
  24-11-2020 12:33:02
 • Soest is zeker al vol genoeg, het moet niet zo zijn dat we van een vrij liggend dorp met geweldig mooie en omvangrijke natuur eromheen gaan naar een randstad achtig tafereel. Daar waar je moet zoeken naar bomen, beschutting en een stukje natuur. Ik ben juist uit de randstad (Haarlem) vertrokken richting het midden van het land voor de ruimte, natuur en een fijne plek om mijn kinderen groot te mogen brengen !
  24-11-2020 7:29:46
 • De groene buitengebieden van Soest dienen behouden te blijven. Laat het groen voortbestaan en de randen van Soest de mooie natuur ontsluiten en behoud kostbare natuurgebieden zoals Soesterveen, Boerenstreek en Hees. Wij krijgen dat nooit meer terug. Er zijn voldoende mogelijkheden op bestaande plekken of herinrichting van bestaande bouw. Hierbij ook meer aandacht voor herbestemming van braakliggende percelen en leegstaande kantoorpanden.
  24-11-2020 7:27:43
 • De reden dat wij ruim 10 jaar geleden zijn komen wonen in Soest is de schitterende natuurlijke omgeving aan de randen van de gemeente. Houd aub deze randen als Soesterveen en Pijnenburg uniek en onbebouwd. Deze waarde is onbetaalbaar en geeft de gemeente haar unieke karakter. IJsvogels, spechten, eekhoorns, ganzen, reeën, buizerds en soms grote zilverrijgers in "de achtertuin" van Soest. Jaag ze niet weg door uit te breiden maar koester ze!
  23-11-2020 20:49:16
 • De reden dat wij ruim 10 jaar geleden zijn komen wonen in Soest is de schitterende natuurlijke omgeving aan de randen van de gemeente. Houd aub deze randen als Soesterveen en Pijnenburg uniek en onbebouwd. Deze waarde is onbetaalbaar en geeft de gemeente haar unieke karakter. IJsvogels, spechten, eekhoorns, ganzen, reeën, buizerds en soms grote zilverrijgers in "de achtertuin" van Soest. Jaag ze niet weg door uit te breiden maar koester ze!
  23-11-2020 20:49:15
 • Soest is al genoeg volgebouwd en we zouden de stukjes groen en mooie natuur die we nog hebben niet moeten volbouwen, maar moeten behouden en goed voor zorgen. Vooral aan de randen van de gemeente; Boerenstreek, Hees, PijnenburgWe zouden de natuur hier zo min mogelijk moeten storen er niet mee moeten bemoeien en andere plekken zoeken voor onze sporthallen, huizen etc.
  23-11-2020 20:43:59
 • Er ligt een uniek veengebied aan de rand van Soest en grenzend aan natuurgebied. Laten we dit behouden, ook met oog op de waterhuishouding en biodiversiteit. Dit zou nooit meer te herstellen zijn.
  23-11-2020 20:34:13
 • De groene buitengebieden van Soest dienen behouden te blijven. Bouwen op bestaande plekken of herinrichting van bestaande bouw. De horizon moet groen blijven en natuur natuur. Wij krijgen dat nooit meer terug. Ik verwacht van de gemeente Soest dat deze visie gedeeld wordt en dat economische belangen geen voorrang krijgen boven natuur. De economische belangen moeten gediend worden maar niet ten koste van het groen, er zijn voldoende alternatieven. Bewoners dragen deze continue aan. Bedankt voor deze gelegenheid tot mening delen en serieus te nemen. mvgr, E. Schouw
  23-11-2020 19:19:17
 • Inbreiding op industriële of kantoor locaties en bouwen in de hoogte lijken mij perfecte opties voor vergroten van het woningaanbod. Bouwen in het groen in zijn algemeenheid en aan de unieke rand van Soest (Soesterveen) in het bijzonder is niet wenselijk. Soest is juist aantrekkelijk vanwege de plek in het groen.
  23-11-2020 19:12:01
 • Gebruik plekken waar panden leeg staan (industrieterrein, kantoren, vervallen of leegstaande panden), geen groen opgeven, tenzij niemand er last van heeft, zoals eerder genoemd achter de brandweergarage, strook Stadhouderslaan-Biltseweg.
  23-11-2020 19:09:24
 • Soest is al vol genoeg gebouwd. Laat het groen voortbestaan en de randen van Soest de mooie natuur ontsluiten en behoud kostbare natuurgebieden zoals Soesterveen, Boerenstreek en Hees.
  23-11-2020 19:05:24
 • Soest is al vol genoeg gebouwd. Laat het groen voortbestaan en de randen van Soest de mooie natuur ontsluiten en behoud kostbare natuurgebieden zoals Soesterveen, Boerenstreek en Hees.
  23-11-2020 19:05:23
 • Lijkt me uitermate onverstandig om alle groene plekken op te offeren voor woningbouw. Er zijn o.a. voldoende leegstaande kantoren welke omgezet kunnen worden naar woningen. Oftewel kwetsbare en kostbare natuur ( Soesterveen ) behouden !
  23-11-2020 18:53:09
 • Hier en daar in de kern een aan de randen enkele inbreidingsprojectjes is prima.Meer gaan voor woningbouw voor jongeren/starters ipv industrieterreinen met grote opslaghallenOp het gevaar af en voor de lange termijn (10 - 20 jaar) ....toch ook maar weer eens denken aan een rondweg als verbinding tussen Baarn, Soest en Amersfoort, langs het spoor aan de A.P Hilhorstweg met bebouwing en direct aan het spoor gelegen zonnepaneel velden zoals nu ook zichtbaar langs de A1 bij Eemnes Binnen.Zie voor wat betreft bebouwing ook de rondweg in en rond Hoevelaken!! (Koninginneweg aldaar)
  19-11-2020 14:02:45
 • Laten we bijzonder zuinig zijn op de natuur en deze behouden! Zoek vooral naar herbestemming van bestaande bebouwing, industrieterreinen en winkelgebied. De tijden veranderen, natuur wordt steeds belangrijker. Hoogbouw met beperkte hoogte moet mogelijk, met vooral sociale woningbouw.
  17-11-2020 20:59:37
 • Wim
  Dank voor het betrekken van de bewoners van Soest en Soesterberg. Het bestemmen van groen voor nieuwbouw is onomkeerbaar en daarom onwenselijk. Op weg naar de wereldwijd gewenste realisatie-datum van de Sustainable Development Goals (met name SDG 13, klimaat) in 2030 en in het licht van de eigen klimaatdoelstellingen van de Gemeente Soest lijkt het creatiever om te denken aan herbestemming van braakliggende percelen, leegstaande kantoorpanden en verrommelde rafelranden van bijvoorbeeld industrieterrein waar slooppanden kunnen wijken voor betaalbare nieuwbouw.
  14-11-2020 20:27:56
 • Goed om mee te kunnen denken. Gebruik plekken waar panden leeg staan (industrieterrein, kantoren, vervallen panden, leegstand in de winkelstraat), geen dure koopwoningen noch luxe appartementen, als het niet anders kan dan aan de randen van Soest, maar handen af van het groen in het dorp.
  14-11-2020 20:25:56
 • Ik ben jong en kan niet aan een huis komen in Soest omdat er teveel egoïsme is over het niet bouwen aan de randen van Soest.Er liggen genoeg rafels aan de huidige wijken van Soest, waar in harmonie met de buurt wat bij kan worden gebouwd. Ik noem de hele zone langs de Wieksloot van oost tot west. Oude woningen afbreken en verdichten naar twee onder een kap, bijvoorbeeld. Of grote percelen verdichten tot meerdere woningen. Goed voor het klimaat en nieuwbouw integreren met de omgeving. Het is allemaal al beschreven door de gemeente Soest; bouwen in boskamers.Plek voor meer dan 100 huizen en dus kunnen veel gezinnen in Soest blijven, wat ze heel graag willen, zonder dat het karakter veranderd.Alleen maar stellen dat Soest vol is, is alleen maar aan jezelf denken en niet aan je mede Soestenaar, die ook graag wil blijven.
  14-11-2020 13:38:15
 • Soest zal meer moeten bouwen voor de bewoners in plaats van bedrijventerreinen met grote opslagmagazijnen en ruimten voor kleine ondernemers.
  14-11-2020 11:04:26
 • Laat de natuur behouden blijven! De woningnood is tijdelijk en natuur krijg je niet terug. Kijk naar (eventueel tijdelijke) herbestemming bestaande bebouwing op Industrieterreinen en winkelgebied; evt. meer hoogbouw.
  11-11-2020 19:15:26
 • ik sluit me aan bij het idee van Mieke om grote vrijstaande huizen op te splitsen.
  9-11-2020 20:08:33
 • Goed dat de gemeente dit vraagt! Ik snap heel goed dat er meer huizen moeten komen. Maar laten we daar alsjeblieft niet die mooie, unieke plekjes groen middenin Soest voor gebruiken. Laten we dan vooral de randen van Soest wat uitbreiden
  9-11-2020 18:44:15
 • Dank voor het opvragen van onze mening Gemeente! En... afblijven van het groen, niet op bouwen!
  9-11-2020 6:26:22
 • Els
  Behoud het beetje groen dat we nog hebben in Nederland. Kijk naar herbestemming van bestaande gebouwen. Doordat meer mensen meer thuis werken is er minder kantoorruimte nodig. Wellicht kunnen ook meer winkelpanden aangewend worden voor wonen.
  8-11-2020 16:59:10
 • Als we accepteren dat Soest alleen maar groeit, zullen we moeten accepteren dat we weer meer in de hoogte moeten bouwen. Niet alleen maar grondgebonden woningen in het duurdere segment want dat is alleen maar leuk voor je landelijk profiel maar helpt de bewoners met een kleinere beurs totaal niet. Daarmee hoef je niet gelijk naar 6 hoog aan de Stadhouderslaan maar daar kunnen wel meerdere blokken tot aan Noorderweg van 3-hoog, Kleinere units zodat ook één- en tweepersoonshuishoudens makkelijker aan bod komen. Hiermee bedien je zowel de jongerenmarkt als de senioren markt. De traditionele groenplekken in Soest, zoals de Duinen, de Engh en het bosgebied moeten absoluut onaangetast blijven
  8-11-2020 15:33:55
 • Groen moeten we behouden. Uitzichten ook. Er zijn genoeg lokatie te bedenken waar je tot 6 hoog apartementen kunt bouwen en/of woningen. Opkopen van huizen/panden en bouw meer woningen. En dan niet alleen villa's...
  7-11-2020 8:10:36
 • Als er zoveel vraag is naar kleinere woningen voor ouderen en jongeren, is het dan geen idee om grote villa's evt. te mogen splitsen in meerdere woonunits (appartementen), als ze vrijkomen? Deze staan vaak op plekken waar velen graag willen wonen, en die maar weinigen zich kunnen veroorloven in de huidige woningmarkt. Zo hoeven we ook minder grond op te offeren aan nieuwbouw. Verder denk ik in Soest ook eerst aan het herbestemmen van bedrijfspanden die leeg komen te staan.
  6-11-2020 15:58:53
 • Mrt
  -
  5-11-2020 20:27:49
 • Het bijzondere van Soest is nu juist dat er een aantal grotere groene oases te vinden zijn waar De Eng in zijn geheel toch wel het mooiste voorbeeld van is. Waar vind je nu nog, binnen dorpsgrenzen, agrarisch/groen gebied wat op een verantwoorde manier gebruikt wordt, een lust voor het oog is en voor velen uitnodigend is v.w.b. sport, wandelen en fietsen. Kortom beweeg- en recreatiemogelijkheden op loopafstand voor de eigen bewoners die als zodanig veel gebruikt worden. Afblijven dus!
  5-11-2020 17:06:06
 • De mooie groene plekken behouden die midden in Soest liggen. Aan de randen van Soest zijn plekken die prima zouden kunnen, bv achter de brandweer, daar verliest niemand zijn uitzicht.
  4-11-2020 21:43:51
 • Er zijn betere bouwlocaties te vinden dan de laatste mooie stukjes groen in Soest!
  4-11-2020 21:00:13
 • Er zijn betere bouwlocaties te vinden dan de laatste mooie stukjes groen in Soest!
  4-11-2020 20:38:55
 • Laten we alsjeblieft kijken naar plekken die nu al bebouwd zijn, leegstand hebben of niet gebruikte bedrijfspanden inrichten als woningen. Die natuur krijg je nooit meer terug!
  4-11-2020 18:54:01
 • Er zijn betere bouwlocaties te vinden dan de laatste mooie stukjes groen in Soest!
  4-11-2020 18:11:33
 • Geef natuur ook een stem
  4-11-2020 15:46:01
 • Lijkt me uitermate onverstandig om alle groene plekken vol te plempen met nog meer huizen. Misschien eerst eens kijken naar de gebieden waar leegstand is (industrieterreinen) of de huur/koopprijzen acceptabel maken. Of het opkopen van huizen die al lang te koop staan (daar is meestal een reden voor) en daar wellicht iets anders neerzetten.
  4-11-2020 14:39:01
 • Natuur moet behouden blijven!
  4-11-2020 14:04:38
 • Laten we alsjeblieft zorg dragen voor het groen in onze gemeente!!!!
  4-11-2020 13:48:17
 • Natuur moet behouden blijven!
  4-11-2020 13:35:44
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
soest
2208