De polder: een regionaal landschapspark?

De polder: een regionaal landschapspark?

Het open gebied boven Soest loopt door in de gemeenten Baarn en Amersfoort. Tot aan de snelweg A1 kunnen we het zien als één geheel. In een (openbaar) gesprek met de gemeenten en andere partijen zoals de LTO (landbouw) en belangenverenigingen voor de open polder is als idee langsgekomen om het gebied als een landschapspark te ontwikkelen. Toegankelijker, gevarieerder, met meer consumentgerichte landbouw.

 

 

Deel

Reacties

 • Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de reactie van Meike vol staat van vooringenomen standpunten aannames en een visie die niet gehinderd door enige kennis en historisch besef hier worden geëtaleerd. Wat mij betreft ben je van harte welkom om een een keer te komen kijken hoe het er op een boerderij aan toe gaat. PS Zodra er geen verschil meer is tussen de burger die de mening heeft en de consument die de centen uit geeft is een boer overal toe bereid.
  28-11-2020 7:17:29
 • De polder begint na de spoorlijn en is rijp voor duurzaam boeren en goed natuurbeheer.
  25-11-2020 14:23:17
 • Een deel van de polder kan bestemd worden als landschapspark, het overige deel van de polder achter het industriegebied de Schans tot aan de spoorlijn dijk zou heel goed gebruikt kunnen worden voor huizenbouw. Ik noem dit gedeelte industriegebied omdat daar op dit moment al activiteiten plaats vinden die onder deze categorie vallen zoals de afvalinzameling de Schans, RMN die hier haar activiteiten coördineert en haar wagenpark onderhoudt, verder bevindt zich in dit gebied een aannemer met diverse opslag en wagenpark, kantoorgebouw en brandweer en spullenhulp. Van een echt polderlandschap is geen spraken, het vergezicht van een polder is beperkt door de spoordijk langs de AP Hilhorstweg. Dit poldergebied zou uitstekend geschikt zijn voor de sportklustering van de voetbalverenigingen, atletiek en honkbal en eventueel de sporthal. (Helaas zijn hier al beslissingen over genomen maar mi een gemiste kans). Naast de sport clustering. Los daarvan is dit gebied uitermate schikt voor woningbouw richting de Stadhouderlaan naar de rotonde richting AH en Baarn. De vrijkomende gebieden van de sportvelden en manage in Soest zuid o.a. aan de bosstraat en 1e Heezerlaantje zouden dan gebruikt kunnen worden voor woningbouw. Het gebied achter de industriegebied de Schans is uitermate veilig bereikbaar voor al het verkeer met het doortrekken van de Dalweg. Hier is al rekening mee gehouden bij de bouw van de Brandweerkazerne.
  22-11-2020 20:59:27
 • De polder is in de Soester politiek al jaren een discussiepunt.Waar begint de polder?Voor de een achter de spoorlijn die op de spoordijk ligt. Vanuit Soest kan je niet over deze spoordijk kijken.Voor anderen begint de polder achter de spoordijk.De polder is ongeveer 3300 ha groot. Als je dus achter de spoordijk de polder inkijkt dan zie je een heel groot open gebied.Kijk je daarentegen vanaf het spoor richting Soest dan kijk je tegen de bebouwing aan de Lange Brinkweg .Niet het mooiste uitzicht door de rommelige bijgebouwen die her en der geplaatst zijn.Vandaar dat ik dat deel wel op een ander manier ingevuld wil zien.Woningbouw in combinatie met een of meer parken om te recreëren geeft vele voordelen. Dat zorgt er tevens voor dat het winkelgebied overlevingskansen heeft.Maar ik weet ook dat als je 10 mensen vraagt wat er moet gebeuren dat je waarschijnlijk 10 verschillende meningen krijgt.Dus het vinden van draagvlak voor het een of het ander lijkt bij voorbaat al uitgesloten. De politiek is er om knopen door te hakken en dient daarbij te luisteren naar de inbreng van zoveel mogelijk ingezetenen van Soest.Wat kleinschalige landbouw betreft klinkt dat erg sympathiek maar is uiteindelijk onhaalbaar om alle monden te voeden. Dan wordt het toch iets elitairs voor mensen die het kunnen betalen en zelf geen volkstuintje willen of hebben.
  19-11-2020 16:31:19
 • Dag allen, ik ben het eens met Mieke en met Goran. En ik wil er nog aan toevoegen: zorg vooral ook voor meer kleinschalige landbouw als CVA's, Herenboeren, stadsboerderijen, gezamenlijke boomgaarden enzovoorts. Dit kun je ook goed combineren met wandel- en fietspaden, kleine parken en ruige randen ed. Maak de sloten meer meanderend en zet in op gezonde, groene oevers/moerassige en drassige randen (het meeste leven vindt juist in de 'randen' plaats). En breng de hagen (een haag is ook een rand!) terug in het landschap, bij voorkeur eetbare hagen, daar kunnen mensen van eten, maar daar zullen ook weer meer en diversere vogels, kleine roofdieren ed een thuis vinden. En Marc, jij zegt dat alle boeren in de polders van Soest bijdragen aan het welzijn van de weidevogels. Dat dit niet of maar zeer ten dele waar is, kun je zien aan de monocultuur en de voorkeur voor het verbouwen van voeder ipv voedsel - eindeloze akkers vol monocultuur, vooral ingericht op veevoer/-teelt (ook op de Engh). Hier en daar een randje bloemen maakt dit niet goed. De (weide)vogels (en andere dieren, met de haas gaat het bijvoorbeeld ook slecht!) keren alleen maar terug als er genoeg voedsel voor hen is: dat vraagt om polycultuur, strokenteelt, graan gemengd met inheemse bloemen en kruiden (zoals op boerderij Eyckenstein) en biologisch boeren zonder zware landbouwmachines (bodembeschadiging! Herrie! Uitstoot!) enerzijds (zonder gif), zodat de biodiversiteit zich kan herstellen, het beter gaat met de insecten en de vogels (en andere dieren) dus voldoende voedsel, nestelplaats en rust vinden. Anderzijds is dan een ander maaibeleid nodig, zodat de jonge vogels tijd hebben om groot te groeien alvorens vermorzeld te worden.
  19-11-2020 13:55:47
 • Mieke. Alle boeren in de polder van Soest zetten zich al in voor het behoud van de weidevogels en andere bewoners van de weide
  12-11-2020 20:40:15
 • Ik sluit me ook aan bij Mieke.
  9-11-2020 10:21:38
 • Ik sluit mij volledig aan bij Mieke haar inbreng
  8-11-2020 21:00:56
 • Een landschapspark vol vrijlopende dieren, gezonde gronden (geen gif) en veel meer fruit- en notenbomen!Meer klompenpaden en meer varieteit in de voedselproductie en meer buitenactiviteiten, zoals kano-verhuur voor op de Eem.
  5-11-2020 19:19:17
 • Mieke, echt hele goede ideeën! Sluit ik mij bij aan!
  4-11-2020 19:00:40
 • Kleinschalige, duurzame landbouw, gericht op de lokale consument, met wellicht een kleine voorziening voor een kop koffie of lunch, het opladen van de fiets (rustpunt) vind ik niet verkeerd. Vee in de wei (kruidenrijk, geen monocultuur van raaigras), boeren die zich inzetten voor de weidevogels, hier en daar een bankje, bermen die in de herfst en winter niet gemaaid worden, zodat insecten er kunnen overwinteren, geen auto's anders dan bestemmingsverkeer...dat is hoe ik de polder het liefst zou zien. Vrij van zonneparken en windmolens, we moeten zuinig zijn op dit prachtige landschap in de Randstad en de zeldzame weidevogels die we hier nog hebben dankzij de vogelboulevard. Huizen bouwen doen we ergens anders.
  4-11-2020 14:23:24
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
soest
2208