Waar is er ruimte voor nieuwe woningen in Soest?

Waar is er ruimte voor nieuwe woningen in Soest?

Volgens de huidige voorspellingen zijn er na 2030 in totaal tussen 500 en 1000 extra woningen nodig voor verschillende doelgroepen. Bovendien hebben we nu een dorp met veel groen en cultuurhistorische waarden en dat willen we niet verknoeien. Dit is een spanningsveld omdat wonen en groen allebei ruimte vragen. 
Bovendien: meer woningen = meer inwoners. Dat heeft nog andere gevolgen die zowel nadelig (bijv. extra verkeersbewegingen) als voordelig kunnen zijn (bijv. extra daagvlak voor voorzieningen die nu onder druk staan, zoals sport, onderwijs, detailhandel en zorg). 

 

 

Deel

Reacties

 • Groen is nodig voor de leefbaarheid.Meer de lucht in doet afbreuk aan het mooie dorp.Gebruik vooral bedrijfsterreinen. Daar is al geregeld leegstand. En er wordt steeds meer thuisgewerkt.Voor meer bedrijvigheid is niet meer bedrijfsterrein nodig.En veel bedrijven kunnen ook prima gemixt worden met woningen.
  28-11-2020 0:11:00
 • Op het terrein van TBS hadden wij een mooi woonwijkje kunnen bouwen in plaats van er nieuwe industrie te vestigen. Kan dat alsnog? Ook kunnen leegstaande (winkel en bedrijfs)panden omgebouwd worden tot woningen. Bouw op het terrein van Beukendal/politiebureau woningen voor senioren en starters, maar ook daar liever niet te veel hoogbouw. Wij hebben behoefte aan doorstroom woningen. Verder kan er ook gebouwd worden aan de rand van Soest, bijvoorbeeld bij de Lange Brinkweg en de Noorderweg. Laat de groene plekken in Soest alsjeblieft groen blijven. Zij bepalen het landelijke karakter van ons dorp.
  26-11-2020 15:39:57
 • Wat kan er beter dan bouwen aan de rand van Soest tussen Lange Brink en spoorlijn: goed voor de trein, goed voor de winkels, mooi gebied voor duurzaam bouwen.
  25-11-2020 14:29:55
 • Er is een transitie gaande waarbij meer mensen thuiswerken. Velen zullen de voordelen daarvan willen behouden. Dat betekent dat er minder bedrijfsgebouwen nodig zijn voor deze mensen maar meer woningen die ingericht zijn op thuiswerken. De vergrijzing vraagt om woongroepen voor ouderen zodat zij elkaar kunnen helpen om zelfstandig te blijven wonen. Zorg eerst voor herbestemming van overbodige bedrijfsgebouwen, leegstaande winkelpanden etc tbv wonen. Maak er werk van dat mensen met een binding met Soest voorrang krijgen om hier te kunnen (blijven) wonen.
  21-11-2020 14:52:44
 • Soest heeft weer een enorme kans op woningbouw laten liggen. Het nieuwe bedrijventerrein de Kolken was een prima locatie geweest voor een nieuwe woonwijk voor starters. Ik begrijp dat er behoefte is aan bedrijventerreinen maar concentreer die dan aan de A-28. Snelle verbinding met de steden en het zware verkeer hoeft niet door Soest. Binnen het centrum van Soest moet je wel groene longen overhouden. Dus alle stukjes die er nog zijn volbouwen is onverstandig.Wat ik wel als mogelijkheid zie is om de flatgebouwen te verhogen door daar meerdere lagen op te zetten, desnoods op palen langs de bestaande flats.Ook de gebieden rond de Stadhouderslaan zijn geschikte locaties om daar nog woningen te bouwen mede ter ondersteuning van het winkelcentrum.Langs de Jachthuislaan kunnen ook nog veel woningen gebouwd worden waarbij de mogelijkheid tot snelle ontsluiting een pré is.Buiten het centrum van Soest zie ik het gebied tussen de Lange Brinkweg en het spoor tot de brandweerkazerne als een goede bestemming voor woningbouw.Wel dient de gemeente meer de regie in eigen hand te houden en dit niet over te laten aan projectontwikkelaars. Doen ze dat wel dan duidelijke eisen stellen aan soort bebouwing. Het voordeel van deze plekken is dat de gronden niet al te duur behoeven te zijn en het mogelijk maakt dat ook starters en minima een kans krijgen op een 'eigen' woning.
  19-11-2020 16:43:20
 • Door aan de randen van Soest te bouwen komt er mobiliteit/doorstroming op gang binnen geheel Soest. Een 'villa' bij bouwen is prima, want de koper laat een ander huis in Soest achter, enzovoort, tot dat de onderkant van de markt is bereikt. Geeft veel verhuisbewegingen en dus weer goed voor de lokale economie omdat huizen verkocht moeten worden, gebouwd moeten worden, verbouwd moeten worden etc. Op deze manier kunnen ook mijn kinderen in Soest blijven wonen. Onder aan de markt beginnen, maar daar komt pas ruimte als er voldoende doorstroming op gang komt. Nu zit Soest op slot en sta je voor een huurhuis op plek 400!!!. Bouw aan de randen, ook buiten de rode contour, huizen bij die in harmonie zijn met hetgeen er reeds staat. Verkoop zoveel als mogelijk aan bestaande huizenbezitters uit Soest en de doorstroming komt vanzelf op gang.
  14-11-2020 13:19:13
 • ab
  Denk vooral aan het bouwen van kleine milieuvriendelijke woningen. Een afwisselende bebouwing van kleine huizen (maximaal 100 m2) of meer (max. 200 m2) voor gezinnen als er in twee woonlagen wordt gebouwd, half in de grond voor de slaapvertrekken en andere voorzieningen en 1 1/2 hoog voor de leefruimte van grotere gezinnen. Zo kun je op de begane grond wonen voor senioren en familiewoningen combineren waardoor de leefbaarheid van zo'n straat hoger wordt dan wanneer er alleen voor één doelgroep wordt gebouwd en hoef je toch niet de hoogte in. Afwisselend bouwen dus. Soest bezit al grond rond het politiebureau en Beukendal. Bouw daar voor mensen die zich geen hoge huren of koopwoningen kunnen permitteren. En bouw in vredesnaam niet weer "neoklassiek". Er zijn zoveel architecten met visie. Schakel die in. Denk ook aan minder milieubelastende houtbouw. Daar zijn inmiddels leuke voorbeelden van te vinden. En onderzoek de mogelijkheid voor "tiny houses" die tijdelijk op plaatsen kunnen staan die tzt een andere bestemming zullen krijgen. Grote dure huizen zijn er op dit moment in Soest genoeg.
  12-11-2020 11:29:38
 • Er zou woonruimte kunnen worden gecreeërd op het industriegebied Beckeringhstraat dat grotendeels is ontdaan van bebouwing. Geef daar een woonbestemming aan. Dan sluit woonbebouwing ook beter aan aan weerszijden van de Beckeringhstraat. De slogan "Groen Soest" moet behouden blijven. Dus weinig tot geen groen opofferen. Het is onze zuurstof. De historische Engh moet behouden blijven voor volgende generaties. Wel zou er mogelijk aan de randen van het dorp nog wat ruimte gevonden kunnen worden. En bebouwing t.b.v. ouderen zou zeker doorstroming kunnen bevorderen.Het dorpse van de gemeente Soest zou moeten worden behouden.
  11-11-2020 16:02:41
 • Nel
  Waarom niet bouwen op voormalige of leegstaande industrieterreinen, die aan de rand van het dorp liggen. De infra structuur is er dan al voor een deel.Ook voormalige kerken met bijbehorende terreinen zijn een optie om appartementen te realiseren voor starters of juist ouderen.Sporthal Beukendal wordt ook al opgeofferd voor nieuwbouw. Bij elkaar geteld, moeten die locaties aardig wat woningen kunnen opleveren.
  11-11-2020 13:34:56
 • er zijn in de periferie van Soest meerdere locaties waar kleinschalige woningbouw kan komen. Zorgvuldig inpasbaar in het gebied. Benut die zo veel mogelijk. Allicht in combinatie met een wat grotere ontwikkeling rondom de Weideweg.
  6-11-2020 12:56:11
 • In het gebied van de Engh kan prima gebouwd worden. Dan kan Soest een grotere samenhang in wonen zijn. Verdichten is al jarenlang het motto van uitgestrekte dorpen. Dat gaat dus ook op voor Soest in 2020. De bestaande cultuur kan in stand blijven ook met meer woningen op de Engh.
  5-11-2020 19:58:47
 • We hebben genoeg baksteen in Soest. Maar niet genoeg woningen. Op dit moment zijn er veel mensen die alleen wonen in kolossale villas en veel te grote eengezinswoningen, omdat dat fiscaal aantrekkelijk is. Dit is waanzin. We hebben meer woon-m2 per persoon dan ooit, veel meer dan wat nodig is.In plaats van meer bouwen kunnen we veel beter verbouwen. Kleine, energiezuinige woningen voor de toekomst. Maak het makkelijk om woningen te splitsen, en om kamers te verhuren. We gaan een financiele crisis in, en hoe beter we daarop voorbereid zijn, hoe beter. En het is goed om meer co-housing en woongroepen te faciliteren, omdat veel mesen onvrijwillig eenzaam zijn. Natuurlijk willen de bouwers liever groot en nieuw bouwen, dat is kassa. Maar dat is niet wat we nodig hebben in een wereld van klimaatcrisis en krimp.
  5-11-2020 19:23:34
 • Hier is de voorliggende vraag (wat eigenlijk ook zo is bij de keuze voor een of twee winkelcentra, de spoorlijn naar Baarn en andere thema's) welk soort dorp wil Soest zijn? Als we een dorp willen blijven zoals nu, waar veel instroom is vanuit de steden en wat veelal duur wonen is voor starters uit Soest, dan moeten we uitbreiden met een wijk van 1000 woningen. Als we een dorp willen zijn waar juist jonge soester starters ook een plek kunnen vinden, kan je veel meer inzetten op kleiner bouw in bestaand gebied, met kleine/goedkope woningen waar je starten kunt. Als we een dorp willen zijn waar alleen echt rijke mensen kunnen wonen, dan moeten we niks doen en niks bouwen.Maar als we een dorp willen zijn voor de huidige Soesters, dan is er veel bouw nodig of veel oudere bewoners moeten kleiner gaan wonen (en mogelijk moet dat dan nog gebouwd worden). Op dit moment is er in soest geen gebrek aan woonoppervlak, alleen wordt veel oppervlak gebruikt door 1-2 oudere bewoners, waardoor er voor jonge gezinnen te weinig ruimte is.
  4-11-2020 21:53:40
 • Er zijn met een beetje visie en creativiteit nog genoeg leegstaande panden en versteende plekken te vinden die te transformeren zijn naar woningen. Beukendal is een voorbeeld. Als Soest vergrijst, komen er niet steeds meer mensen wonen. Er is alleen behoefte aan een ander type woningen. Betaalbare (verplaatsbare) tiny houses voor jongeren, kleine zelfstandige woonunits voor ouderen. De hoogte in bouwen gaat ten koste van het dorpse karakter van Soest. Bouw charmant, zodat we er in de toekomst geen spijt van krijgen.
  4-11-2020 14:30:18
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
soest
2208