Waar is er ruimte voor nieuwe woningen in Soesterberg?

Waar is er ruimte voor nieuwe woningen in Soesterberg?

Volgens de huidige voorspellingen zijn er na 2030 in totaal tussen 500 en 1000 extra woningen nodig voor verschillende doelgroepen. Bovendien hebben we nu een dorp met veel groen en cultuurhistorische waarden en dat willen we niet verknoeien. Dit is een spanningsveld omdat wonen en groen allebei ruimte vragen. 
Bovendien: meer woningen = meer inwoners. Dat heeft nog andere gevolgen die zowel nadelig (bijv. extra verkeersbewegingen) als voordelig kunnen zijn (bijv. extra daagvlak voor voorzieningen die nu onder druk staan, zoals sport, onderwijs, detailhandel en zorg).  

 

 

Deel

Reacties

 • Woon al 35 jaar in Soesterberg en ben blij dat er nu eindelijk gebouwd is en nog gaat worden . Het dorp heeft jaren stilgelegen ( geslapen) . Inwoners van Soesterberg zouden voorrang dienen te krijgen bij het kopen/huren van de te bouwen woningen.
  27-11-2020 21:45:06
 • Kijk naar meer nieuwbouw in Soesterberg Noord. Weg met die oude panden die leeg staan.En oude gebouwen en woningen in de huur die niet gemoderniseerd kunnen worden.Blijf van het Oude Tempelbos af.Luister naar de inwoners. We willen niet dat er gekapt gaat worden en gebouwd!
  16-11-2020 21:16:00
 • Maak een grote uitbreiding op het Kamp van Zeist. Nu, staan daar Tiny Houses, terwijl het teruggegeven zou worden aan de natuur. Daarnaast blijft er nog een stuk rood achter in dat gebied (Detentiecentrum), waardoor de dieren alsnog moeten omlopen. Er is dan ook nog de barrière van de begraafplaats en waterzuiver iets. De dieren zullen zeker niet tussen het Detentiecentrum - Begraafplaats richting ander bos gaan, want dan lopen ze het Dorp Soesterberg in.Kortom : Project Hart van de Heuvelrug ga met elkaar om tafel, en gemeentes kijk over de eigen grenzen (ook qua financien) heen. Op deze wijze blijft de groene long (Oude Tempel) bespaart, en kunnen we op provinciaal niveau flink uitbreiden, en delen Soest en Zeist op deze manier hun opgave in de toekomst voor woningbouw. Tot slot kunnen we op deze locatie ook bouwen voor de jongere Soesterbergers, er is meer ruimte dan op Oude Tempel, en misschien kunnen de panden van defensie zelfs al snel omgebouwd worden voor starters. De gehoorde variant dat het dan weer niet bij het Dorp hoort, dat is onjuist, kijk naar Sterrenberg dat is ligt net zo ver van het dorp, als eventueel deze nieuwe wijk.
  11-11-2020 10:54:37
 • Stop met bouwen en het kappen van bomen en groen in Soesterberg!!!!En zeker niet op de oude tempel ! Blijf van dat prachtige bos af !!!Genoeg is genoeg en zeker geen windmolens in het dorp.
  7-11-2020 18:43:05
 • Soesterberg mag best een wat meer stadse uitstraling krijgen met kwalitatief mooie woningen voor alle segmenten van de markt. Hoogbouw is daarbij geen probleem bij voorkeur op plekken in het dorp die nu foeilelijk zijn (deel van Rademakerstraat, sterrenbergweg).Gebieden met cultuurhistorische waarden en groen moet daarbij gekoesterd worden!Tramlijn tussen Amersfoort en Utrecht, en Soesterberg wordt echt een topplek om te wonen.
  6-11-2020 17:13:59
 • Eens met Lara, samenwerken met Zeist en Kamp Zeist gebruiken i.p.v.Landgoed De oude tempel.
  6-11-2020 16:02:24
 • Meer woningen voor jongeren die alleen wonen en weinig inkomen hebben en dan echt onder die Jongeren verdelen ipv loting met een hele regio
  5-11-2020 15:55:35
 • Soesterberg groeit niet alleen, we groeien samen met Huis ter Heide. Samenwerken met Zeist, bijvoorbeeld op Kamp Zeist, is eerder noodzaak dan luxe.
  4-11-2020 13:05:41
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
soest
2208