Rust en stilte in Soest

Rust en stilte in Soest

Te veel omgevingsgeluid is niet goed voor de gezondheid en vaak ook niet goed voor een prettig woon- en leefklimaat. Het is daarom de moeite waard om te bespreken wat we als gemeente kunnen en moeten doen aan omgevingsgeluid.

 

 

Deel

Reacties

 • De politiek wil dat er in de polders niet gebouwd wordt. Verstoring van oa het leefgebied van vogels ect. Maar om het echt rustig te houden zou de gemeente wat moeten doen aan het vele voortrazende verkeer door de polders. Dit maakt het poldergebied juist onaantrekkelijk voor wandelaars en fietsers.
  27-11-2020 16:01:52
 • N.
  Geluidsoverlast verminderen van duurzame oplossingen bij scholen. De geluidsoverlast die nu wordt veroorzaakt door warmtepompen brengen een continue zwaar geluid zowel dag als nacht. Waardoor het leefgemak dusdanig wordt verstoord.
  25-11-2020 18:45:58
 • Doel moet zijn dat bewoners in Soest minder geluid dB ervaren. En niet alle aandacht op stiltegebieden. Aandacht voor geluidsoverlast langs doorgaande wegen, in woonwijken en rondom industrie/dienstenterreinen. Belangrijkstegeluidsveroorzakers zijn: motoren, scooters, tractors en vliegtuigen van/ naar schiphol. Daarnaast het racen en vuurwerkoverlast gedurende het jaar welke door kleine groep wordt veroorzaakt. Dit zal gericht moeten worden aangepakt. Groenzones rondom woonwijken kunnen ook leefbelevenis verbeteren.
  25-11-2020 12:33:48
 • De rust die wij ervaren aan de rand van het Soesterveen en Pijnenburg is heerlijk en willen wij echt graag behouden. De meeste geluidsoverlast vind overigens plaats rond oud en nieuw. Het vuurwerkverbod van de gemeente Soest juich ik dan ook toe.
  23-11-2020 21:00:48
 • Geluidsoverlast geeft op termijn stress en leidt vaak tot wrevel.Hoewel Soest nog niet beschikt over windmolens moet je dat ook niet willen.Ze geven o.a. veel laagtonig geluid wat erg indringend is.Naast de gemeente die kan handhaven moeten de mensen zelf er ook voor zorgen dat ze bij een feestje de volumeknop niet openzetten. Aan de andere kant moeten mensen ook een beetje verdraagzamer worden.Leven moet je en doe je met elkaar.
  23-11-2020 18:44:13
 • 1) Met andere gemeenten de handen ineen slaan om geluidshinder van vliegtuigen van en naar Schiphol die over onze regio vliegen terug te brengen. 2) Nieuwbouw en renovatie van gebouwen is nodig, maar waarom plannen de bouwbedrijven de lawaaiigste werkzaamheden om 7.00u 's morgens (of nog vroeger!!)?
  19-11-2020 16:01:45
 • helaas veroorzaken sommige motorrijders veel geluidsoverlast. Maar laat de goeden niet onder de kwaden lijden en pak dit euvel gericht aan met meer controle en handhaving.
  11-11-2020 10:47:37
 • Motoren, opgevoerde brommers en scooters, bladblazers, evenementen (ook tuinfeesten), te hard rijden: fijn als we dat allemaal wat terug gaan dringen. Feestjes net als vroeger weer meer binnen, zodat niet de hele omgeving hoeft mee te genieten. Blad laten liggen of bij elkaar harken, motoren actief weren (tenzij ze elektrisch rijden). Minder focussen op je eigen luidruchtige pleziertjes, meer begrip voor elkaar en de omgeving ->de overlast die dat voor anderen oplevert. Zeker in het thuiswerktijdperk.
  6-11-2020 16:36:28
 • Evenementen op paleis Soestdijk geven veel teveel geluidsoverlast. Verzoek om in overleg met gemeente Baarn geluidsoverlast op te lossen
  5-11-2020 19:48:34
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
soest
2208