Op weg naar een aardgasvrij Soest en Soesterberg

Op weg naar een aardgasvrij Soest en Soesterberg

Het gebruik van fossiele energie is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. In Nederland moet in 2050 onze CO2-uitstoot zijn afgenomen met 95%. In het rijks Klimaatakkoord is afgesproken om ook het gebruik van aardgas voor het verwarmen van de gebouwde omgeving te stoppen. De gemeente Soest sluit zich aan bij deze landelijke doelstelling. Hiervoor willen we in stappen alle gebouwen van het aardgas halen.

Meer dan 20.000 woningen in de gemeente Soest maken nu nog gebruik van aardgas om op te koken of voor verwarming en warm water.

Let op, op deze pagina staan drie polls.

 

Deel

Reacties

 • Begin met aardgasvrij bij nieuwbouw zoals in die mooie duurzame en sociale nieuwbouwwijk tussen Lange brink en spoorlijn. Verder is het maar de vraag of we snel aardgasvrij moeten worden. De kosten zullen uit de pan rijzen en waarom niet wachten tot er waterstof door ons mooie bestaande aardgasnet kan stromen?Verder is inzetten op maximaal isoleren en beperken van energiegebruik in algemene zin allereerst belangrijk: wat je aan energie niet nodig hebt hoef je ook niet op te wekken.
  25-11-2020 15:03:13
 • Ik ben tegen aardgasvrij zolang er nog geen beter alternatief is dan windmolens en zonneweiden.Den Haag moet daarin de regie nemen en zich meer inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales.Nu worden gemeentes, maar ook burgers opgezadeld met aanpassingen die voortkomen uit overleg tussen vooraf geselecteerde deelnemers. Vaak milieugroeperingen die nogal eenzijdig inbreng hebben. Denk hierbij aan de biogascentrales die veel milieuvervuilende zijn dan gasgestookte centrales.Niet gehinderd door kennis wordt hungelijk ons opgedrongen.Gauw mee stoppen en een nieuwe visie ontwikkelen met deskundigen uit alle takken van energievoorziening en zonder toe te geven aan drammerige partijen als Greenpeace e.d.
  23-11-2020 19:31:21
 • Zorg dat nieuwbouwwoningen aardgasvrij zijn. Wat betreft bestaande bouw mag je niet van burgers verwachten dat ze de financiële middelen hebben om hun huis aardgasvrij te maken. Help hen het gebruik van aardgas te verminderen zoveel als kan door ze bewust te maken van hun verbruik en wat laagdrempelige alternatieven zijn.
  21-11-2020 18:01:06
 • Nu wordt 90% van de energiebehoefte in Nederland nog gedekt door olie, gas en steenkool, vol met CO2. Duurzame opwekking is maar 2 á 3%. We willen niet nog meer windturbines op land of grote zonneparken. Redt ons landschap en leefklimaat. Laten we kijken naar een stabiele en toereikende energiebron als kernenergie met kleine moderne, veilige en modulaire SMR's die over 20 jaar ruim beschikbaar zijn, anders kunnen we onze doelstelling, in 2050-CO2 vrij, niet halen. Groene waterstof is onze toekomst voor veel processen. Hiervoor hebben we die kernenergie ook nodig om de benodigde waterstof zelf op te wekken. Daarmee komt de verwarming met waterstof via het bestaande (aardgas)leidingnetwerk dichterbij. In eerste instantie nog met grijze waterstof, maar met kernenergie groen. Nu gepland, dan zijn de oude Cv-ketels tegen die tijd aan vervanging toe door de nieuwe waterstof cv-ketels. Deze ketels worden nu gedemonstreerd in Rozenburg en over enkele jaren gebruikt wanneer een heel dorp op Goeree-Overflakkee op waterstof wordt aangesloten. Een paar grote tijdelijke zonneparken kunnen snel geïnstalleerd worden om d.m.v. elektrolyse voldoende groene waterstof te maken.
  20-11-2020 20:48:43
 • Ik ga voor betaalbaar voor iedereen, omdat dat de meeste andere criteria insluit en omdat dat waarschijnlijk de grootste zorg van de bewoners dekt. Verder zou ik wijk kiezen, waar van het gas af haalbaar is inclusief draagvlak van de bewoners. Iets met de eigen woning doen qua energie draagt bij aan bewustwording en betrokkenheid.
  20-11-2020 20:23:18
 • wij hebben uitgezocht hoe het wat ons huis betreft zit met zonnepanelen. Bleek dat de opbouw van de buren teveel schaduw werpt, en er dus bij ons op het (platte) dak te weinig zon is. Dus bedachten we om een soort 'grit' te maken, even hoog als een opbouw (waarvoor je bij deze huizen zonder enig probleem een vergunning krijgt), en daar de zonnepanelen op te plaatsen. Maar de gemeente zei: dat mag niet hoor. Daar krijg je geen vergunning voor. Ik moet eerlijk zeggen dit mijn enthousiasme echt gebroken heeft, dat mijn drive om hier ook nog maar iets aan te doen, ver onder het nulpunt is gedaald. Dat vind ik zelf kinderachtig van mijzelf, en ik wil me ook herpakken en gewoon weer aan de slag hiermee, want we zullen het met z'n allen moeten doen en mijn huidige houding is niet inspirerend en gaat niet het verschil maken. En toch wil ik het hier even kwijt. Om aan te geven hoe belangrijk het is dat je als gemeente voorbereid bent, en open staat voor andere mogelijkheden en burgers die met alternatieven komen die de gemeente zelf wellicht niet bedacht heeft. Wil je betrokken burgers? Doe dan zelf ook die stap naar voren.
  19-11-2020 15:03:24
 • Richt je niet specifiek op wijken maar kijk naar buurtniveaus. Waarschijnlijk zijn wijken te divers en lastig om veel mensen in één keer mee te krijgen, dan liever stapsgewijs per buurt of misschien zelfs op straatniveau. Kijk waar interesse zit en je ambassadeurs kunt vinden.
  11-11-2020 19:39:10
 • Er zijn al windmolens die wind opwekken voor waterstof. Waterstof kan een goede een-op-een vervanging voor gas worden, er hoeft dan veel minder qua infrastructuur op de schop. We zouden nog even op dat initiatief kunnen wachten, tot het meer uitontwikkeld is. Ondertussen doorgaan met isoleren.
  8-11-2020 16:53:33
 • Ed
  Wij wilden een woning kopen en die aardgasvrij én levensloopbestendig maken. Dat doen we zeer waarschijnlijk toch maar niet, omdat de kosten niet tegen de baten opwegen: gas stoken is goedkoper. Bovendien weten we als burger nog steeds niet waar we aan toe zijn, bijvoorbeeld in welke mate de lokale of rijksoverheid kan bijdragen als we zelf een huis willen aanpakken. Of waar haal je al die bouwvakkers vandaan als heel Nederland op de schop moet?Verder weet inmiddels het grootste deel van Nederland wel dat je allereerst de isolatie moet aanpakken om bestaande huizen op een B- of A-label te krijgen. Daarna pas kun je actie ondernemen om huizen van het aardgas af te krijgen. Als er meer met electriciteit gedaan moet worden, moeten er meer en/of dikkere stroomkabels de grond in. Tot slot zou het fijn zijn als de gemeente langzamerhand duidelijk krijgt wat er in Soest(erberg) staat te gebeuren: de Transitievisie moet in 2021 klaar zijn. Gaat dat nog wel lukken? Wordt een sanctie opgelegd als een gemeente niet op tijd klaar is?
  7-11-2020 14:28:20
 • het kan ook geen kwaad om als gemeente de komende tien jaar vooral financien te reserveren, maar niet zo veel te doen. In de komende tien jaar wordt er al veel gedaan/geleerd op andere plekken. Met die lessen kunnen wij in de resterende 20 jaar prima doen wat nodig is (en bewezen effectief/kostenefficient is) om voor 2050 aan alle doelen te voldoen. Stel dat al die plannen rondom aardgasvrij van tafel gaan, dan zijn er financien beschikbaar om de lasten van de burgers te verlagen of om op dat moment andere belangrijke zaken op te pakken.
  4-11-2020 21:46:18
 • Energie besparen door iedere dag dikke truiendag te maken.Verwarming graad lager
  4-11-2020 16:06:21
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
soest
2208