A A A

logo

Week van de omgeving - Denk en doe mee!

Van 28 september tot en met 1 oktober organiseren we de Week van de omgeving. Op deze pagina vind je het overzicht van alle workshops die georganiseerd worden in de Week van de omgeving. Per workshop kun je een kort filmpje bekijken of in een paar zinnen lezen waar de workshop over gaat.

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 28 september omtrent de nieuwe corona-maatregelen hebben we als gemeente Soest besloten om vanaf 30 september de workshops van Week van de Omgeving te cancellen. We zijn momenteel voorbereidingen aan het treffen om de Week van de Omgeving een vervolg te geven met online workshops. Hier volgt binnenkort meer informatie over.

De workshops van 29 september gaan gewoon door zoals gepland. De aanpassing die we hier wel doen, is dat we de workshops die oorspronkelijk tot na 22.00 uur zouden duren vroeger beëindigen. De workshops zijn allemaal veilig qua opzet en we houden uiteraard rekening met alle voorschriften. Dit hebben we o.a. in samenwerking met de verhuurders van de locaties gedaan, zodat we de afstand van 1,5 meter kunnen garanderen (en zo min mogelijk loopbewegingen te krijgen). De ruimtes zijn groot.

Overzicht workshops

In deze workshop onderzoeken we waar er kansen liggen voor woningbouw in het dorp Soest op de lange ...

Een van de belangrijke kwaliteiten van Soest is de groene woonomgeving. Wat zijn volgens u de waarde...

In deze bespreken we de bestaande kwaliteiten in Soest en wat de kwaliteiten in 2040 moeten zijn.

We willen de balans tussen natuur en recreatie met u bespreken. Hoe ervaart u deze balans momenteel ...

In deze workshop willen we met u nadenken hoe we de natuur en biodiversiteit kunnen verbeteren in de...

Soesterberg is volop in beweging. Wat moeten de kwaliteiten van Soesterberg in 2040 zijn?

Is de polder aan de noordkant van de gemeente goed zoals-ie nu is, of liggen er nog ongebruikte kans...

We gaan bespreken waar en hoe we momenteel graag anderen ontmoeten in Soest en denken na over hoe we...

Wat kunnen we als gemeente doen om te sturen op een gezondere leefomgeving? We richten ons allereers...

Graag willen we met u in gesprek hoe we de openbare ruimte in de toekomst kunnen inrichten zodat die...

Pakt u sinds de coronatijd ook vaker de fiets voor een kort ritje? Wanneer en waarom kiezen we eigen...

We organiseren twee gesprekken met omliggende gemeentes en regionale partners om het regionale verba...

Waarop wilt u, alleen of samen, invloed uitoefenen in uw omgeving? Gaat dat dan over de straat, de b...

Hoe moet er in 2040 gewerkt worden in de gemeente Soest? Welke trends zien we en waar willen we ons ...

In deze workshop bespreken we de kansen die er zijn voor zonne-energie in veldopstellingen in de gem...

In deze workshop bespreken we de bedreigingen die er zijn voor zonne-energie in veldopstellingen in ...

In deze workshop bespreken we de kansen die er zijn voor windenergie in de gemeente. Als gemeente So...

In deze workshop bespreken we de bedreigingen die er zijn voor windenergie in de gemeente. Als gemee...

De warmtetransitie is de weg naar een aardgasvrije toekomst. Voor de gemeente staat nog niets vast e...

Is er wel voldoende water beschikbaar in de toekomst? Welke risico’s zijn er door droogte? Hoe gaan...

Hoe gaan we samen om met de gevolgen van de heftige regenbuien? Welke risico’s zijn er?

Wat kan je doen om hittestress te voorkomen? Welke risico’s zijn er door hittestress? En hoe gaan w...

soest
2208